Utvärdering: webinar - Nyheterna i Windows Server 2016 Active Directory

Hej! Tack för ditt deltagande i webinariet! Vi på Addskills Cornerstone vill veta vad du tycker om evenemanget.

Kursledarens förmedling av innehållet      
  Dåligt
Utmärkt
       
Jag tycker att nivån på webinariet var      
  För lätt
För svår
       
Jag tycker att webinariet var      
  För kort
För långt
       
Jag tycker att kvalitén på arrangemanget var      
  Dåligt
Utmärkt
       
Är du nöjd med webinariet som helhet?  
 
       
Har du utbildningsbehov inom ämnet?  
 
    Om ja, vilken typ av kurser?  
     
       
Övriga synpunkter på seminariet    
       
Namn (frivilligt):    
Företag (frivilligt):    
E-post (frivilligt):