Utvärdering: webinar - Nyheter i Office 2016

Hej! Tack för ditt deltagande i webinariet! Vi på Addskills Cornerstone vill veta vad du tycker om evenemanget.

Kursledarens förmedling av innehållet      
  Dåligt
Utmärkt
       
Ifall du varit på våra tidigare seminarier,
hur upplevde du då webinariet jämfört
med våra vanliga seminarier?
     
  Sämre
Bättre
       
Jag tycker att nivån på seminariet var      
  För lätt
För svår
       
Jag tycker att seminariet var      
  För kort
För långt
       
Jag tycker att lokalen och arrangemanget var      
  Dåligt
Utmärkt
       
Är du nöjd med seminariet som helhet?  
 
       
Har du andra utbildningsbehov?  
 
    Om ja, vilken typ av kurser?  
     
       
Övriga synpunkter på seminariet    
       
Namn (frivilligt):    
Företag (frivilligt):    
E-post (frivilligt):