ITIL Capability stream - Blended Learning

Våra ITIL Capability-utbildningar kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att erbjuda effektiv, lättillgänglig och relevant utbildning inom ITIL Capability-spåret. Formatet kallas "Blended Learning", vilket här innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning.

Lifecycle-kurs + On Demand-utbildning

Varje Capability-kurs delar mycket innehåll med en av kurserna i ITIL Lifecycle-spåret. Din Capability-kurs består därför dels av motsvarande tredagars Lifecycle-kurs i klassrum, och dels av en kompletterande On Demand-utbildning som ger dig din resterande Capability-utbildning. Fördelarna är flera:

  • Du får fler tillfällen att välja på
  • Du får fler kurskamrater att diskutera med
  • Du går den resterandedelen av kursen i egen takt när det passar dig, efter att ha fått grunderna på en traditionell klassrumsutbildning
  • Du får möjligheten att skriva både Lifecycle- och Capability-testet

Vilka kurser hänger ihop?

Capability-kurserna levereras alla fyra som en Lifecycle-kurs plus en On Demand-utbildning enligt detta schema:

Service Offerings & Agreements

Levereras i form av Strategy-kursen + Kompletterande material i On Demand-form.

Planning, Protection and Optimization

Levereras i form av Design-kursen + Kompletterande material i On Demand-form.

Release, Control & Validation

Levereras i form av Transition-kursen + Kompletterande material i On Demand-form.

Operational Support & Analysis

Levereras i form av Operation-kursen + Kompletterande material i On Demand-form.