Utbildningskoncept

För att du ska kunna ta del av våra tjänster och erbjudanden arbetar vi ständigt med att hitta nya sätt att leverera våra utbildningar som passar dig. Vi ser att fler och fler vill kunna ta del av kunskap på nya och andra sätt än den traditionella fem-dagars klassrumsutbildningen till exempel. Med våra olika utbildningskoncept försöker vi hitta det bästa sättet att optimera våra utbildningar genom att bland annat göra dem kortare, mer avancerade eller till exempel med en del självstudier. Här nedan ser du våra aktuella utbildningskoncept som vi idag erbjuder på utvalda utbildningar. 

Accelerated

Med våra accelererade kurser har vi kortat ned tiden du behöver vara borta från arbetet och accelererat kursen till ett koncentrat av kunskap utan att för den skull tappa bort det viktigaste ingredienserna. Baserat på anpassade förfrågningar från tidigare kunder har vi ändrat kursupplägget genom att rationalisera många av labbarna, som ofta kan vara väldigt tidskrävande. En accelererad kurs är oftast förkortad från fem till tre dagar.

Blended Learning

Vårt koncept Blended Learning ger dig som deltagare möjlighet att spendera mindre tid i en kurslokal borta från arbetsplatsen och hemmet. Inför din utbildning förses du med självstudiematerial i form av filmer och material som du går igenom innan din utbildning. Utbildningen genomförs sedan i form av en endagars workshop med instruktör på plats i ett av våra utbildningscenter. Efter utbildningsdagen får du med dig övningsmaterial med dig hem för vidare studier. Kursmaterialet som delas ut är en bok eller ett kompendium med teori och övningar, filmade teorigenomgångar samt filmade demonstrationer.

Masterclass

Exklusiva kurstillfällen där instruktören är en erkänd expert inom området. En masterclass är oftast en kurs på avancerad nivå där du får chans att lära dig en produkt eller ämne på djupet. Exklusiva kurstillfällen där instruktören är en erkänd expert inom området. En masterclass är oftast en kurs på avancerad nivå där du får chans att lära dig en produkt eller ämne på djupet. Under tidigare år har till exempel Itzik Ben-Gan, Rafal Luckawiecki och Richard Cambell levererat masterclass-utbildning hos oss på Addskills.

Spotlight

Med Spotlight-kurser har vi valt att lyfta ut aktuella och intressanta ämnesområden på produkter eller specifika lösningar som vi tycker förtjänar lite extra fokus. Utbildningarna är oftast en till två dagar långa och går på djupet inom valt område eller funktion. Gå inte en hel kurs om du endast behöver en del så att säga. På detta sätt sparar du både tid och pengar och kan snabbt återgå till ditt arbete med nyvunnen kunskap.

Optimized

En optimerad utbildning innebär att vi på Addskills ser till att utbildningen lever upp till de kvalitetskrav vi ställer som leverantör. På vissa tekniska utbildningar väljer vi därför att optimera innehållet för att detta ska fungera på bästa sätt. Vi utgår från tidigare deltagare och kunders feedback och upplevelser från kurser för att hitta en optimerad version som passar marknaden. En optimering kan innebära:

  • Utbildningen är anpassad efter en ny programversion
  • Kursmoment som inte är applicerbara i Sverige har tagits bort
  • Utbildningen har förlängts eller förkortats
  • Utbildningen kan ha kompletterats med egenproducerat material
  • Utbildningen kan ha blivit koncentrerad och fördjupad
  • Utbildningen kan gå i ett högre tempo än vanligt

Webinar

Varje år arrangerar vi flera webinars inom olika områden. Ett webinar är ett seminarium som vi sänder live via vår sajt. Webinaret spelas alltid in och du kan ta del av innehållet via vår kunskapsbank. Ett webinar är oftast under en timme långt och innehåller intressanta och aktuella produkter och nyheter relevanta för vår verksamhet.