Microsoft Office 2019 sv/eng

Nytt i Office 2019 jmf. 2016 – E-learning

Med ett nytt Office-paket kommer en mängd nya funktioner. I denna kurs får du lära dig vad de ny ikonerna kan användas till, hur du använder avancerade bildspelfunktioner som morfning och zoom. Du lär dig också hur du tydligt kan omnämna personer i mejlkonversationer, samt får en inblick i...

Word 2019 fortsättning - E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Word, så att du kan utnyttja de lite mer avancerade funktioner såsom, att skydda dokument, skapa formulär med olika kontroller, samt jobba i delade dokument.

Excel 2019 grunder sv/eng – E-learning

I denna kurs lär du dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grunder lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna...