Windows 10 sv/eng - E-learning

I denna e-learning lär du dig de viktigaste nyheterna i Windows 10. Du får i Windows 10 större möjligheter att anpassa startmenyn för att se till att du lätt hittar bland dina appar. 

Du får också stöd kring att placera ut de appar du har startat, om du vill se flera appar samtidigt. Du kan också spara placeringen av fönstren, så att du kan växla mellan olika skrivbordslayouter.

Med Windows 10 kommer en ny, snabbare webbläsare, Microsoft Edge. Du lär dig i denna kurs hur du kan växla till ett renare läsläge, samt hur du antecknar på webbsidor och sparar eller skickar dessa anteckningar till någon annan.
Du får också en inblick i det s.k. Åtgärdscentret och den nya kontrollpanelen, som heter Inställningar.

Slutligen introduceras du också till den Store, där nya appar kan införskaffas.

Avsnitt

  • Startmenyn

  • Aktivitetsfältet

  • Fönsterhantering

  • Utforskaren

  • Nya kontrollpanelen - inställningar

  • Åtgärdscenter

  • Microsoft Edge och Internet Explorer

  • Windows Store

Total längd

40 minuter

Vidareutbildning

Vi erbjuder även lärarledda kurser inom Windows 10. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.