VMware NSX-T Data Center - Install Configure Manage

Denna femdagarskurs ger dig kunskaperna för att administrera en miljö baserad på VMware NSX-T. Utbildningen täcker egenskaper och funktionalitet hos NSX-T i OSI-modellens lager två till sju.

Under kursen får du tillgång till en labbmiljö i ett mjukvarudefinierat datacenter tillhandahållet av VMware. 

Förkunskaper

 • Understanding of enterprise switching and routing
 • Knowledge of TCP/IP services 
 • Experience with firewalls and firewall rule sets 
 • Understanding of concepts presented in the VMware Data Center Virtualization Fundamentals course 
 • Understanding of concepts presented in the VMware Introduction to Network Virtualization with NSX course 

 

Ämnesområden

NSX-T Introduction 

 • Introductions and course logistics 
 • Review course objectives 

Overview, Architecture, and Components of NSX-T Data Center 

 • Describe NSX-T Data Center™ platform features and advantages 
 • List the capabilities of NSX-T Data Center platform 
 • Explain the value proposition of NSX-T Data Center 
 • Describe NSX-T Data Center Architecture planes 
 • Describe NSX-T Data Center and Kubernetes integration features 
 • Describe NSX-T Data Center and Pivotal Cloud Foundry integration features 
 • Describe NSX-T Data Center and OpenShift integration features 
 • Describe NSX Cloud™ use cases 
 • Explain NSX Cloud features and capabilities 
 • Describe the NSX Cloud components and their roles and responsibilities 

Deploying NSX-T Data Center  

 • Define the NSX-T Data Center deployment preparation 
 • Identify the system requirements to deploy NSX-T Data Center 
 • Identify ports and protocols  
 • Identify and describe the NSX-T Data Center installation checklist 
 • Describe the OVF deployment of NSX-T Data Manager 
 • Explain how to power on the NSX-T Manager using a Compute Manager (VMware vCenter Server®) 
 • Describe the process to check the NSX-T Manager status 
 • Explain the methods to reboot the NSX-T Manager  

User and Role Management 

 • Describe role-based Access Control and VMware Identity Manager™ 
 • Explain the integration of NSX-T with VMware Identity Manager 
 • Explain authentication policies 
 • Identify the four types of permissions 
 • Describe the workflows of logical switching (MP, CCP, DP) 
 • Describe the VMware Identity Manager built-in roles 
 • Explain VMware Identity Manager Domains and User Attributes 

Logical Switching Networking Services 

 • Explain the need for NSX-T Data Center Logical Switching feature 
 • Describe various logical switching terminology 
 • List the various types of logical switches available 
 • Explain N-VDS implementation in ESXi and KVM 
 • Explain the encapsulation protocol GENEVE implementation  
 • Explain the Switch Security feature of NSX-T Logical Switching 

Logical Bridging Networking Services 

 • Explain the function and purpose of logical bridging 
 • Describe the scenarios for logical bridging 

Logical Routing Networking Services 

 • Explain the function of NSX-T Logical Routing 
 • Describe NSX-T multitier routing architectures 
 • Explain north-south and east-west routing 
 • Differentiate between dynamic and static routing 
 • Describe the architecture of NSX-T two-tier routing 
 • Explain the benefits of NSX-T two-tier routing for single- and multi-tenancy 
 • Describe the form factors of NSX-T Edge nodes 
 • Explain the purpose of Equal Cost Multipath routing 

Operational Services 

 • Describe NSX-T Data Center services 
 • Describe Source and Destination NAT 
 • Describe NSX-T DNS and DHCP services 
 • List the HA Modes available in NSX-T 
 • Describe the load-balancing service of NSX-T 
 • Explain Metadata Proxies 

Security Services 

 • Describe NSX-T microsegmentation 
 • Explain microsegmentation use cases 
 • Explain microsegmentation design objectives 
 • Describe the architecture of NSX-T firewalls 
 • Explain the purpose and creation of firewall sections 
 • Explain the function of NSX-T SpoofGuard 

NSX-T Data Center Operations 

 • Describe the configuration, routine maintenance, and management of NSX-T 
 • Describe the procedure of applying NSX-T authentication certificates 
 • Explain the need and process to manage IP addresses 
 • Describe the methods for NSX-T logging 
 • Explain the types of backups available  
 • Explain the various native troubleshooting tools available for NSX-T Data Center 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 40 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod T3423R
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

21 oktober

Kunduppgifter