JavaScript Foundation

Inget språk har gjort en så lång resa som JavaScript: från en klen script-kompis till en av näringslivets hörnsten på bara 20 år eller så. Idag kan det med fog kallas världens populäraste språk. JavaScript är viktigt, och kommer att förbli viktigt under den överskådliga framtiden. Det är svårt att överbetona hur viktigt det är, eller att överinvestera i att lära sig det.

Den här kursen förbereder dig på många JavaScript-baserade bibliotek och ramverk, genom att kika bakom kulisserna för hur de fungerar. Vi fokuserar på tekniker och mönster, men förklarar dem med konkreta exempel från den verkliga världen.

Målgrupp

Personer som just börjat bygga applikationer på webb-plattformen, eller som är självlärda webbutvecklare som vill fylla ut grunderna.

Förkunskaper

Den här kursen riktar sig till folk med utvecklarbakgrund. En stabil förkunskap om HTML, DOM och CSS förutsätts också.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Dag 1

 • En snabbkurs i syntax
 • Fallstudie: en enkel app
 • jQuery och andra bibliotek
 • Funktioner (och varför de spelar roll)
 • "Functional programming light"
 • Node.js
 • Asynkroni - callbacks och promises

Dag 2

 • Vanliga mönster
 • API-skrivande
 • Objekt
 • JavaScritps OLOO-mentalitet ("Objects Linking to Other Objects")
 • En utvecklarmiljö: bundling, testning, minifiering, "transpilering"
 • Att dra nytta av browserns utvecklingsverktyg
 • Fallstudie: modeller och vyer

Om kursen

Pris: 19 500,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod ET180

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com