ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API.

ASP .NET MVC Framework är Microsofts implementation av designmönstret MVC och innebär en separation i de tre områdena Model, View och Controller. Model utgör datalager och affärslogik, View är användargränssnittet och Controller hanterar interaktionen mellan dem båda. Några av fördelarna med MVC är en tydlig separation mellan gränssnitt och logik vilket gör det lättare att hitta och rätta fel, att göra förbättringar och att testa och återanvända arkitekturen. Läromedlet består av en bok med teori och övningar.. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Webbutvecklare som vill lära sig ASP .NET MVC Framework. Under kursen arbetar man med Visual Studio 2013 och .NET Framework 4.5.1.

Ämnesområden

 • Introduktion till ASP.NET MVC
 • Arkitekturen i ASP.NET MVC
 • Model
 • Controller
 • View
 • Routing i ASP.NET MVC
 • Unit Testing
 • Säkerhet
 • Kombinera ASP.NET MVC och Web Forms
 • ASP.NET Web API 2
 • Deployment till Windows Azure
 • Tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper om webbutveckling motsvarande vår kurs Visual Studio 2012 - Web Development Fundamentals with ASP.NET 4.5.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A345

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com