Testdriven utveckling med Visual Studio 2017

Testdriven utveckling (TDD) har seglat upp som en av de starkast lysande stjärnorna för agil utveckling. TDD har blivit en naturlig del av agila rörelsen på samma nivå som Scrum, Domain-Driven Design och Continuous Integration. 

I denna labbintensiva kurs belyser vi testdriven utveckling ur flera olika perspektiv. Du lär dig arbetsgången vid testdriven utveckling, vilken roll enhetstester spelar och hur du arbetar med enhetstester i Visual Studio. Kursen visar också hur testdriven utveckling passar in i "den agila familjen" och relaterar till exempelvis Domain-Driven Design, Scrum eller Behaviour-Driven Development.

Målgrupp

Utvecklare som vill börja med testdriven utveckling. Under kursen används Visual Studio 2017 och C#, men kursen lämpar sig även för dig som använder en äldre version av Visual Studio.

Ämnesområden

Enhetstester

 • Ramverket NUnit.
 • Stöd för NUnit i Visual Studio
 • Jämförelse med andra typer av tester
 • Lämplig struktur och namngivning för enhetstester

Grunderna i TDD

 • Idén bakom TDD, speciellt "test först"
 • Given-Then-When
 • Kvalitetsvinster med TDD
 • Red/green/refactor-cykeln

Arbetsgången i TDD

 • Sätt att identifiera lämpliga enhetstester för TDD
 • Smallest bite och hur man bryter ned större tester i lagom bitar
 • Red/green/refactor-cykeln på djupet

Design för testbarhet

 • Objektorienterad design med fokus på test
 • Interaktionstester
 • Mockning som koncept i teori och praktik
 • Dependency Injection

Legacy

 • Skriva tester mot existerande kodbas
 • Hur man börjar arbeta testdrivet
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Förkunskaper

Du ska vara van att arbeta med C# i Visual Studio. Läromedlet är skrivet på engelska.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A323

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

7 oktober

Kunduppgifter