Microsoft .NET Framework 4 - Data Access

Denna Visual Studio 2010- och .NET 4-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för dataåtkomst (CRUD) i Windows Client- och Webbapplikationsmiljöer, som vill lära sig att optimera sin design och utveckla högpresterande dataåtkomst (CRUD) med hjälp av Entity Framework.

Du lär dig

Du lär dig att arbeta effektivt med dataåtkomst i dina applikationer, du lär dig att välja rätt angreppssätt för olika scenarios.

Optimerad av Addskills

Denna utbildning är optimerad utav Addskills vilket innebär att vi förbättrat utbildning utifrån originalet. Kursen är nedkortad till tre dagar jämfört med ursprunglig kursplan. Utöver det som behandlas under kursen innehåller kursmaterialet även LINQ to SQL, ADO.NET och WCF Data Services.

Ämnesområden

 • Architecture and Data Access Technologies
 • Building Entity Data Models
 • Querying Entity Data
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
 • Building Optimized Solutions by Using Object Services
 • Customizing Entities and Building Custom Entity Classes
 • Using Persistence-Ignorant Classes with the Entity Framework
 • Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
 • Handling Updates in an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
 • Building Occasionally-Connected Solutions

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av att utveckla applikationer som hanterar olika datakällor och en grundläggande förståelse för LINQ, ADO.NET och Entity Framework.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Om kursen

Pris: 26 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M10265mod

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com