Advanced C#

Vill du bemästra C# och Visual Studio? Vill du se hur enkelt och effektivt det är att implementera moderna designmönster? Vill du lära dig hur experterna programmerar, och hur de skapar bra APIer? Då är detta kursen för dig!

Denna kurs tar vid där de klassiska Microsoft-kurserna slutar, och omfattar mer avancerade ämnen med fokus på modern arkitektur och praktisk utveckling, ren kod och verkliga situationer. Med de kunskaper som lärs ut på kursen, kommer du att kunna producera kvalitativt bättre program på ett effektivt sätt.

Målgrupp

Utvecklare i C# med .NET-erfarenhet, som vill få djupare förståelse i språk och verktyg samt uppdateras på de senaste utvecklingsmetoderna.

Förkunskaper

God kännedom om programmering i C# och .NET. Du bör ha jobbat med .NET i minst tre år. Tidigare kunskaper i Linq och lambdauttryck är starkt rekommenderat.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduktion

 • Roslyn compiler
 • Introduction to .NET Core
 • .NET Standard

Being Effective with Visual Studio 2017

 • Navigation and editing tips and tricks
 • Using the debugger
 • Code analyzers

Lambda and Delegate refresher

 • Delegates
 • Lambda expressions
 • Func and Action

C# language features

 • Explore the C#6 and C#7 features

OO and dynamic

 • The nature of object orientation
 • Encapsulation and hiding
 • Dynamic objects vs. class-based OO

Classes: outside-in

 • Object Oriented design
 • Invariants
 • Command-Query Separation

Design patterns

 • Decorator pattern
 • Chain of Responsibility
 • The strategy pattern

Dependency Inversion

 • The Dependency Inversion Principle
 • Injecting dependencies
 • DI containers

Higher Order Programming

 • The lambda wrapper pattern
 • Closure semantics, and its uses
 • Function generators

Reflective Programming

 • Runtime structure of a program
 • Reflection
 • Creating types

Event driven architecture

 • Complexity and boundaries
 • Event aggregator pattern
 • Publish/subscribe

Encoding and Unicode

 • Understanding unicode
 • UTF-8 and UTF-16 encoding
 • Homographs

Asynchrony

 • What is asynchronous programming?
 • The Thread pool
 • The Task abstraction
 • Waiting for tasks
 • Continuation Passing Style
 • Async and await keywords
 • Async lambdas

Advanced Linq

 • Method syntax vs. query syntax
 • Expression trees
 • Lazy evaluation: benefits and dangers
 • SelectMany, Join and Group By operations
 • Set operations

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 970,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod ET320

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

17 oktober

26 november

Kunduppgifter