Developing ASP.NET MVC Web Applications

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5.

Lär dig utveckla avancerade MVC 4-applikationer med de verktyg och teknologier som ingår i .Net Framework 4.5. Fokus ligger på arbete som ökar prestanda och skalbarhet. Vi jämför även MVC med Web Forms för att du lätt skall kunna avgöra när endera alternativet fungerar respektive lämpar sig bäst.

Kursen är även förberedande för MCSD-certifieringen Web Applications via test 70-486 : Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications.

Du lär dig

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.
 • Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.
 • Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.
 • Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.
 • Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.
 • Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio 2012 and configure an application for troubleshooting.
 • Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.
 • Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.
 • Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.
 • Write JavaScript code that runs on the client-side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application.
 • Implement a complete membership system in an MVC 4 web application.
 • Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.
 • Describe how to write a Windows Azure web service and call it from and MVC application.
 • Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.
 • Modify the way browser requests are handled by an MVC application.
 • Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 4 web application from a development computer to a web server for staging or production.

Ämnesområden

 • Exploring ASP.NET MVC4
 • Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Developing ASP.NET MVC 4 Models
 • Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
 • Developing ASP.NET MVC 4 Views
 • Testing and Debugging
 • Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Building Responsive Pages
 • Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
 • Controlling Access to Applications
 • Building a Resilient Web Application
 • Using Windows Azure Web Services
 • Implementing Web APIs
 • Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

Förkunskaper

Deltagare bör inneha:

Erfarenhet av att utveckla webbaserade applikationer med Microsoft Visual Studio och Microsoft ASP.NET, kunskaper inom .NET Framework och viss kännedom av C#.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20486mod

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

29 januari

19 mars

23 april

14 maj

25 juni

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter