Mastering Jira Administration

Fördjupa dig i alla konfigurationsaspekter av Jira för att kunna behärska administrationen av ditt system. Djupdyk in i Projekt, Ärendetyper, Scheman, Arbetsflöden, Tillstånd, Aviseringar och Användarhantering.

Detaljerat innehåll

  • Sätta upp Projekt 
  • Skapa och upprätthålla Jira Scheman 
  • Skapa och upprätthålla Arbetsflöden 
  • Skapa och upprätthålla Fält och Fält Konfigurationer  
  • Använda Jira Tools för att felsöka projektkonfigurationer 
  • Arbeta med Användarhantering 
  • Hantera Behörigheter och Notifikationer 
  • Arbeta med Issue Security 
  • Använda Jira Announcement Banner 
  • Globala behörigheter

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för avancerade Jira-användare / administratörer med Jira Administrator behörighet (inte Jira System Administrator). 

Erfarenhet av Jira krävs såväl som medlemskap i Jira-administrators gruppen (eller motsvarande) i din miljö. Du kan dra nytta av att gå utbildningarna Jira & Jira Agile Advanced innan du tar den här kursen. 

Denna utbildning är utformad för Jira-administratörer och kommer att guida dig genom administrationskoncepten i Jira och coacha dig hur du blir en effektivare Jira-administratör. Du kommer att lära dig alla nödvändiga saker som en Jira-administratör behöver för att på ett bra sätt kunna driva en välmående Jira-konfiguration. 

Om kursen

Pris: 8 500,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod A851

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com