Software Architecture

Arkitektur är ofta vad som skiljer ett lyckat projekt från kaos. Moderna system ställer höga krav på arkitekten och utvecklarna.

De ska vara:

 • persistenta, och inte tappa information
 • tillgängliga och klara belastningstoppar
 • lätta att integrera med andra system
 • distribuerade (ibland)
 • säkra
 • testbara
 • lätta att bygga ut och förvalta


Alla känner till problemen, men de traditionella lösningarna som lärs ut brukar leda till stora system med stora problem. Den här kursen lär dig alternativa mönster, saknade pusselbitar, och att det finns fler sätt att lösa problemen.

På den här kursen tar vi en titt på beprövade lösningar för hållbara system: testdriven utveckling, domändriven design, services, event-sourcing och en mängd andra mönster. Målet är att ge dig en djup förståelse, så att du sedan kan komma tillbaka till ditt eget projekt och applicera dessa lösningar.

Vi får ofta höra att denna kurs erbjuder saker som andra kurser inte har. Det beror på att vi har utformat den utifrån många års erfarenhet i storskaliga projekt i industrin.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som ska designa system eller ikläda sig arkitektrollen i sitt projekt.

Förkunskaper

Ett par års utveckling. Gärna i något objektorienterat språk (som Java, C#, C++). Kursen är dock språk- och plattformsoberoende.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

The Role of The Architect

 • Why design matters
 • Complexity
 • The architect's place in the team.
 • Why architecture is hard.

Getting feedback

 • TDD
 • Continuous Integration & deployment
 • Refactoring
 • Software metrics

Domain Driven Design (DDD)

 • Bounded contexts
 • Ubiquitous language
 • Entity and value objects
 • Invariants
 • Aggregates

Data Access Architecture

 • CAP theorem
 • ORM mapping
 • NoSQL databases
 • Polyglot persistance

Event sourcing

 • State vs event sourcing
 • Building an event store

CQRS

 • Semantic operations
 • Read vs Write
 • The CQRS pattern
 • Commands and events
 • Write and read sides
 • Integration
 • Testing

Architecture patterns

 • Sagas and process managers
 • Circuit breakers

Services

 • Micro-services
 • REST APIs
 • Hypermedia
 • Creating scalable and reliable APIs
 • Webhooks
 • GraphQL

Containers

 • Container vs Virtual machines
 • Docker
 • Docker files & images
 • Serverless

Security

 • The security challenges
 • Hacking your self
 • Social engineering
 • Securing your architecture

Identity

 • Authentication
 • Authorization
 • Tokens
 • OAuth
 • OpenID-Connect

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 500,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod ET100

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

1 oktober

10 december

Kunduppgifter