Arkitektur - Fortsättningskurs med inriktning på SOA

Dagens behov av verksamhetsstödjande system ställer höga krav på en arkitektur som stödjer att lösningar kan anpassas och integreras på ett flexibelt sätt. Designprinciperna och mönstren inom SOA - Service Oriented Architecture - bygger på att man utvecklar återanvändbara och komponerbara tjänster som kan anropas över ett nätverk. I en fullt utbyggd SOA-miljö kan alla system integreras med varandra på ett standardiserat sätt. Den här kursen tar upp centrala idéer för att nå detta mål. 

Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Systemutvecklare och arkitekter.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper inom arkitektur motsvarande kurs Arkitektur - Introduktion och vara bekant med koncept som mönster, objektorienterad analys och design samt Web Services. Praktisk erfarenhet av dessa områden är en fördel. Läromedlet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

  • Tjänstebaserad arkitektur (SOA)
  • Kategorisering av tjänster
  • Designprinciper för tjänster
  • Några designmönster för SOA
  • Web Services, REST och andra tekniker för att realisera tjänstebaserade arkitekturer
  • Introduktion till Cloud Computing
  • Praktiska tips och tricks

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A404

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com