Skapa grafik med OpenOffice Draw

Draw är ett ritprogram för vektorgrafik. Det erbjuder en rad kraftfulla verktyg som gör att du snabbt kan skapa alla möjliga sorters grafik. Med vektorgrafik lagras och visas en bild som vektorer (två punkter och en linje) snarare än en mängd pixlar (punkter på skärmen). Vekrograik gör det lättare att lagra och skala om bilder.

Förkunskaper

För denna kurs bör du ha grundläggande PC-kunskaper, samt grundläggande erfarenhet av kontorsprogramsviter såsom OpenOffice eller MS Office. Att ha arbetat i andra grafiska kontorsprogram såsom OpenOffice Impress eller MS PowerPoint är en fördel, men inget krav.

Ämnesområden

 • Arbetsytan
 • Verktygsrader
 • Standardverktygsraden
 • Linje och fyllningsverktygsraden
 • Teckningsverktygsraden
 • Färglisten
 • Anpassa-verktygsraden
 • Använda raster
 • Linjal
 • Statusrad
 • Grundläggande teckningsformer
 • Rita en rak linje
 • Rita en rektangel
 • Rita en cirkel eller ellips
 • Skriv text
 • Använda förbindelser
 • Urvalsstilar
 • Ändra urvalsstil
 • Markera objekt
 • Direkt markering
 • Markering med markeringsram
 • Markera dolda objekt
 • Arrangera objekt
 • Markera flera objekt
 • Flytta och dynamsikt anpassa ett objekts storlek
 • Dynamisk flyttning av objekt
 • Dynamisk modifiering av storlek på objekten
 • Specialeffekter
 • Rotation
 • Lutning
 • Duplicering
 • Tona över
 • Redigera objekt
 • Infoga bilder från andra källor
 • Exportera objekt och filer

Om kursen

Pris: 6 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod F204

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com