Skapa dokument med OpenOffice Writer

OpenOffice Writer är det program i OpenOffice-sviten som mest motsvarar programmet Word i MS Office. Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmall.

Förkunskaper

Grundläggande PC-kunskaper samt viss vana av ordbehandlingsprogram som exempelvis Writer eller Microsoft Word.

Ämnesområden

 • Öppna, spara och stänga ett dokument
 • Skriva in, flytta, kopiera och radera text
 • Fetstil, kursiv stil, understrykning mm
 • Teckensnitt och teckenstorlek
 • Centrera, vänsterställa och högerställa text
 • Anpassa marginaler och skapa indrag
 • Använda tabbar
 • Kantlinjer och mönster
 • Arbeta med tabeller
 • Bildhantering
 • Försättsblad och sidbrytningar
 • Sidhuvud, sidfot och sidnumrering
 • Förhandsgranska och skriva ut dokument
 • Snabbformat och introduktion till formatmallar
 • Introduktion till dokumentmallar
 • Stavningskontroll
 • Autokorrigering
 • Anpassning av arbetsmiljön i Writer

Om kursen

Pris: 9 650,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod F221

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com