Kalkylera med OpenOffice Calc

OpenOffice Calc är det program i OpenOffice-sviten som mest motsvarar programmet Excel i MS Office. Lär dig att arbeta självständigt i Calc och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Kursen lär dig även att arbeta med listor av olika slag Calc, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. 

Förkunskaper

Du behöver grundläggande PC-kunskaper. Förkunskaper i ordbehandling är en fördel.

Ämnesområden

  • Skapa och redigera diagram
  • Att arbeta med flera kalkylblad; lägga till/ta bort blad, flytta blad, döpa blad samt skriva på flera blad samtidigt
  • Låsa fönstret så att rubrikerna i en tabell alltid syns
  • Klistra in special
  • Skydda celler för att undvika att formler och information raderas
  • Inställningar för utskrifter
  • Sortering och filtrering
  • Anpassning av arbetsmiljön i Calc

Om kursen

Pris: 9 650,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod F211

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com