Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 17 juni

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Efter kursen kan du skapa en databas samt uppdatera, sammanställa och presentera data på olika sätt. Till databasen skapar du formulär för att visa information tydligt och underlätta inmatning. Du lär dig också att ta fram egna rapporter och frågor för att presentera data från databasen. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 17 juni
Malmö 17 juni
Göteborg 17 juni
Umeå 17 juni

Effektiv kommunikation och uppföljning med Microsoft Outlook 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A166

Datum: 13 maj

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens och eller veckans åtaganden. Läs mer

Stockholm 13 maj
Linköping 13 maj
Umeå 13 maj
Göteborg 13 maj

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 24 maj

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Efter kursen kan du också skapa och anpassa formgivningsmallar. Du får även tips om vad du ska tänka på vid skapandet av PowerPoint-bildspel. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 24 maj
Malmö 24 maj
Göteborg 24 maj
Umeå 24 maj

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 20 maj

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 20 maj
Malmö 20 maj
Göteborg 20 maj
Umeå 20 maj

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 29 april

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 29 april
Linköping 29 april
Umeå 29 april
Malmö 29 april

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A118

Datum: 14 juni

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Efter denna kurs kan du hantera olika typer av numreringar, automatiska referenser och du vet också hur du skapar och använder egna snabbformat. Du kan infoga innehållsförteckningar och vet hur de är uppbyggda. Du vet också vad det verkligen innebär att kopiera innehåll från ett dokument till ett annat. Du vet också hur du kan använda avsnitt för att dela in ditt dokument i olika kapitel med nya numreringar. Du har också en bild av vilken känslig information som kan finnas i ditt dokument, om du skulle välja att mejla det. Läs mer

Stockholm 14 juni
Linköping 14 juni
Umeå 14 juni
Malmö 14 juni

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 3 juni

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 3 juni
Göteborg 3 juni
Malmö 3 juni
Umeå 3 juni

BizTalk 2016 - Administrator Immersion

5 dagar

39450 kr

Kod: A374

Datum: 8 april

Kursen riktar sig till IT-administratörer som skall planera, rulla ut och handha BizTalk Server. Kursen täcker det en ny administratör behöver för att komma igång med installation konfiguration, skriptning, disaster recovery, spårning och felsökning. Vi tittar även på olika community-verktyg samt best practices. Läs mer

Stockholm 8 april
Umeå 8 april
Linköping 8 april
Malmö 8 april

Windows 10 in the Enterprise

2 dagar

20450 kr

Kod: T2266

Datum: 10 juni

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 10 juni
Linköping 10 juni
Umeå 10 juni
Malmö 10 juni

SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update

2 dagar

19450 kr

Kod: M10986-1

Datum: 29 april

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som arbetar med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Stockholm 29 april
Malmö 29 april
Linköping 29 april
Göteborg 29 april

SharePoint 2016 - Advanced Technologies

5 dagar

36950 kr

Kod: M20339-2

Datum: 24 juni

Denna avancerade SharePoint 2016-utbildning går igenom de mer avancerade funktionerna i Microsoft SharePoint 2016, samt hur du lägger upp ditt utnyttjande av dessa. Fokus ligger på High Availability, Disaster Recovery, Service Application Architecture och Microsoft Business Connectivity Services. Kursen tar även upp beräknings- produktivitets- och samarbets-funktionalitet. Läs mer

Stockholm 24 juni
Umeå 24 juni
Malmö 24 juni
Linköping 24 juni

SQL Server 2016 Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 1 april

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 1 april
Umeå 1 april
Linköping 1 april
Malmö 1 april

SQL Server 2017 – DBA and Developer Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-1

Datum: 23 april

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig bland annat om prestanda och tillgänghet, SQL Graph, Azure SQL Database och SQL on Linux. Läs mer

Stockholm 23 april
Göteborg 23 april
Linköping 23 april
Malmö 23 april

Azure Architect Design - Identity and Security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T01

Datum: 10 juni

Lär dig bygga in säkerhet i Azure-arkitekturen. Under den här kursen lär du dig om identitetshantering och säkerhet i Azure. Kursen behandlas också de SaaS-tjänster i Azure som kan integreras i dina lösningar. Läs mer

Stockholm 10 juni
Umeå 10 juni
Malmö 10 juni
Linköping 10 juni

Azure Developer Core - Azure storage Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T02

Datum: 14 maj

Under den här kursen lär du dig hur du bygger lösningar som utnyttjar olika sätt att lagra data i Azure, såsom Cosmos DB, Azure Storage tables, file storage, Blob och relationsdatabaser. Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Linköping 14 maj
Malmö 14 maj

Azure Developer Core - Paas Solutions Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T03

Datum: 15 maj

Under den här kursen lär du dig att bygga Paas-lösningar med Azure. Kursen täcker områden som App Service Web Apps notifieringar och offline-synk för mobilappar Service Fabric serverless Azure Functions Batch Service API Azure Kubernetes Service och Azure Media Services. Läs mer

Stockholm 15 maj
Umeå 15 maj
Malmö 15 maj
Linköping 15 maj

Azure Developer Core - Implement security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T04

Datum: 16 maj

Den här kursen täcker autentisering i Azure och hur du implementerar säkra IT-lösningar med kryptering, Azure Key Vault och kommunikation med SSL och TLS. Läs mer

Stockholm 16 maj
Göteborg 16 maj
Linköping 16 maj
Malmö 16 maj

Windows 10 - Installing

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T01

Datum: 6 maj

På en dag går vi igenom hur du utför de olika momenten som kan ingå i installation av Windows 10. Här ingår, förutom den konkreta installationen, den nya servicemodellen och metoder att hålla operativet uppdaterat samt uppgifter som naturligt utförs efter en installation. Läs mer

Stockholm 6 maj
Linköping 6 maj
Umeå 6 maj
Göteborg 6 maj

Windows 10 - Protecting

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T03

Datum: 9 maj

På en dag går vi igenom hur du säkrar Windows 10 och skyddar de data som finns på enheten. Vi går igenom de vanligaste metoderna för autentifiering och åtkomstkontroll, konfigurerar fil-rättigheter och skapar säkerhetspolicies. Vi tittar även på olika kategorier av externa hot samt hur vi drar nytta av funktionalitet som kryptering, brandväggar och inbyggda verktyg som Windows Defender. Läs mer

Stockholm 9 maj
Linköping 9 maj
Umeå 9 maj
Göteborg 9 maj

Active Directory Federation Services - Managing AD FS for Multiple Organizations

2 dagar

22450 kr

Kod: CQ-ADS

Datum: 28 mars

ADFS for Multiple Organizations is a perfect course if you need to implement ADFS across different organizations! Federated Identity is the most discussed topic in terms of organization cooperation right now, and with this course you will get all the knowledge you will need when you are planning to host services that will connect users across different organizations. Läs mer

Stockholm 28 mars
Malmö 28 mars
Göteborg 28 mars
Umeå 28 mars