Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Managing SharePoint Online

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-300T02

Datum: 4 december

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar användarprofiler och appar, med korrekta inställningar för rättigheter. Kursen behandlar också hur du planerar för och konfigurerar Managed Metadata och Business Connectivity Services. Slutligen lär dig hur du konfigurerar och hanterar Search. Läs mer

Stockholm 4 december
Umeå 4 december
Malmö 4 december
Linköping 4 december

SharePoint Online - Samarbeta och dela information

1 dagar

6950 kr

Kod: A156

Datum: 25 november

Denna utbildning i SharePoint vänder sig till dig som använder SharePoint-webbplatser för att dela dokument och annan information eller som kommer att anpassa listor och vyer på dessa webbplatser. Läs mer

Stockholm 25 november
Göteborg 25 november
Linköping 25 november
Malmö 25 november

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 18 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 18 november
Umeå 18 november
Malmö 18 november
Linköping 18 november

BizTalk 2016 – Developer Deep Dive

5 dagar

39450 kr

Kod: A373

Datum: 25 november

This course is designed specifically for experienced BizTalk Server developers and focuses on best practices pattern-based design while pulling back the curtain on some of BizTalk Server s eccentricities. This course gives the deepest coverage of the BizTalk Server development topics that you need to know. We guarantee to challenge the way you think about BizTalk Server application design and development. Läs mer

Stockholm 25 november
Göteborg 25 november
Malmö 25 november
Linköping 25 november

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A186

Datum: 21 november

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Stockholm 21 november
Göteborg 21 november
Malmö 21 november
Linköping 21 november

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 18 november

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Efter kursen kan du skapa en databas samt uppdatera, sammanställa och presentera data på olika sätt. Till databasen skapar du formulär för att visa information tydligt och underlätta inmatning. Du lär dig också att ta fram egna rapporter och frågor för att presentera data från databasen. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 18 november
Umeå 18 november
Linköping 18 november
Malmö 18 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 25 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 25 november
Umeå 25 november
Malmö 25 november
Linköping 25 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 11 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 11 december
Göteborg 11 december
Linköping 11 december
Malmö 11 december

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A118

Datum: 22 november

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Efter denna kurs kan du hantera olika typer av numreringar, automatiska referenser och du vet också hur du skapar och använder egna snabbformat. Du kan infoga innehållsförteckningar och vet hur de är uppbyggda. Du vet också vad det verkligen innebär att kopiera innehåll från ett dokument till ett annat. Du vet också hur du kan använda avsnitt för att dela in ditt dokument i olika kapitel med nya numreringar. Du har också en bild av vilken känslig information som kan finnas i ditt dokument, om du skulle välja att mejla det. Läs mer

Stockholm 22 november
Göteborg 22 november
Linköping 22 november
Malmö 22 november

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 4 december

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 4 december
Göteborg 4 december
Malmö 4 december
Linköping 4 december

Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 18 november

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 18 november
Göteborg 18 november
Linköping 18 november
Malmö 18 november

PowerShell Masterclass with Jeffery Hicks

5 dagar

41450 kr

Kod: MC031

Datum: 16 december

En världskändis inom PowerShell kommer till Sverige! Jeffery Hicks är en av världens tunga auktoriteter inom automation och effektivitet rörande Windows OS i allmänhet och PowerShell i synnerhet. Han har skrivit flertalet storsäljande böcker i ämnet och flera år i rad mottagit Microsofts MVP Award i PowerShell, Cloud och Datacenter. Välkommen på fem dagar djupgående och labbintensiv kurs med en mästare i ämnet! Läs mer

Stockholm 16 december
Umeå 16 december
Linköping 16 december
Malmö 16 december

SQL Server 2016 Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 18 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 18 november
Umeå 18 november
Linköping 18 november
Malmö 18 november

SharePoint 2013/2016 - Samarbeta och dela information

1 dagar

6950 kr

Kod: A157

Datum: 26 november

Denna utbildning i SharePoint vänder sig till dig som använder SharePoint-webbplatser för att dela dokument och annan information eller som kommer att anpassa listor och vyer på dessa webbplatser. Läs mer

Stockholm 26 november
Umeå 26 november
Linköping 26 november
Malmö 26 november

Azure Architect Design - Data Platform Solution Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T02

Datum: 19 november

Under den här kursen lär du dig om arkitekturella val och hänsynstaganden när det gäller Azure som dataplattform. Läs mer

Stockholm 19 november
Umeå 19 november
Malmö 19 november
Linköping 19 november

Azure Architect Design - Infrastructure Strategy Nyhet

1 dagar

9950 kr

Kod: MAZ-301T04

Datum: 21 november

Under den här kursen lär du dig om arkitekturella val och hänsynstaganden avseende design av infrastruktur i Azure. Läs mer

Stockholm 21 november
Umeå 21 november
Malmö 21 november
Linköping 21 november

Azure Architect Technologies – Developing for the Cloud Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T06

Datum: 29 november

Den här kursen behandlar meddelandebaserad integrationsarkitektur, asynkrona system, autoscaling och lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services. Läs mer

Stockholm 29 november
Umeå 29 november
Malmö 29 november
Linköping 29 november

Azure Architect Technologies - Implementing Workloads and Security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T02

Datum: 26 november

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om servermigrering, applikationstjänster, virtuella nätverk och identitetshantering i Azure. Läs mer

Stockholm 26 november
Umeå 26 november
Linköping 26 november
Malmö 26 november

Administering Built-in Compliance

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T04

Datum: 12 december

Interna policies och externa krav på säker lagring och spårbarhet av data kan vara nödvändiga för din organisation. På en dag kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du genomför innehållssökningar och utredningar. Kursen hjälper också din organisation att leva upp till Dataskyddsförordningen, Global Data Protection Regulation GDPR . Läs mer

Stockholm 12 december
Göteborg 12 december
Malmö 12 december
Linköping 12 december

Implementing Information Protection

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T03

Datum: 11 december

Information protection innebär här konceptet att lokalisera och klassificera data oavsett lagringsplats. På en dag lär du dig om tekniker för detta som hjälper dig att säkra er Microsoft 365-baserade miljö. Läs mer

Stockholm 11 december
Umeå 11 december
Linköping 11 december
Malmö 11 december