Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

BizTalk 2016 – Developer Deep Dive

5 dagar

39450 kr

Kod: A373

Datum: 16 september, 25 november

This course is designed specifically for experienced BizTalk Server developers and focuses on best practices pattern-based design while pulling back the curtain on some of BizTalk Server s eccentricities. This course gives the deepest coverage of the BizTalk Server development topics that you need to know. We guarantee to challenge the way you think about BizTalk Server application design and development. Läs mer

Stockholm 16 september, 25 november
Göteborg 16 september, 25 november
Malmö 16 september, 25 november
Linköping 16 september, 25 november

SQL Server 2016 Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 9 september, 18 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 9 september, 18 november
Linköping 9 september, 18 november
Göteborg 9 september, 18 november
Malmö 9 september, 18 november

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

26450 kr

Kod: M10992

Datum: 10 juni, 21 oktober

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 10 juni, 21 oktober
Linköping 10 juni, 21 oktober
Malmö 10 juni, 21 oktober
Umeå 10 juni, 21 oktober

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19950 kr

Kod: M10993

Datum: 13 juni, 24 oktober

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 13 juni, 24 oktober
Malmö 13 juni, 24 oktober
Göteborg 13 juni, 24 oktober
Umeå 13 juni, 24 oktober

Azure Architect Technologies – Developing for the Cloud Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T06

Datum: 12 juli, 23 augusti

Den här kursen behandlar meddelandebaserad integrationsarkitektur, asynkrona system, autoscaling och lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services. Läs mer

Stockholm 12 juli, 23 augusti
Göteborg 12 juli, 23 augusti
Linköping 12 juli, 23 augusti
Malmö 12 juli, 23 augusti

Azure Architect Technologies - Deploying and Configuring Infrastructure Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T01

Datum: 8 juli, 19 augusti

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om lagring, hantering av virtuella maskiner, virtuella nätverk och identiteter. Läs mer

Stockholm 8 juli, 19 augusti
Göteborg 8 juli, 19 augusti
Linköping 8 juli, 19 augusti
Malmö 8 juli, 19 augusti

Azure Architect Technologies - Implementing Workloads and Security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T02

Datum: 9 juli, 20 augusti

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om servermigrering, applikationstjänster, virtuella nätverk och identitetshantering i Azure. Läs mer

Stockholm 9 juli, 20 augusti
Malmö 9 juli, 20 augusti
Linköping 9 juli, 20 augusti
Göteborg 9 juli, 20 augusti

Administering Built-in Compliance

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-500T04

Datum: 19 september, 12 december

Interna policies och externa krav på säker lagring och spårbarhet av data kan vara nödvändiga för din organisation. På en dag kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du genomför innehållssökningar och utredningar. Kursen hjälper också din organisation att leva upp till Dataskyddsförordningen, Global Data Protection Regulation GDPR . Läs mer

Stockholm 19 september, 12 december
Malmö 19 september, 12 december
Göteborg 19 september, 12 december
Umeå 19 september, 12 december

Implementing Information Protection

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-500T03

Datum: 18 september, 11 december

Information protection innebär här konceptet att lokalisera och klassificera data oavsett lagringsplats. På en dag lär du dig om tekniker för detta som hjälper dig att säkra er Microsoft 365-baserade miljö. Läs mer

Stockholm 18 september, 11 december
Linköping 18 september, 11 december
Umeå 18 september, 11 december
Göteborg 18 september, 11 december

Implementing Threat Protection

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-500T02

Datum: 17 september, 10 december

Threat protection innebär skydd mot attacker med integrerad och automatiserad säkerhetsfunktionalitet. På en dag lär du dig om teknologier som hjälper dig att skydda er Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 17 september, 10 december
Malmö 17 september, 10 december
Göteborg 17 september, 10 december
Umeå 17 september, 10 december

Managing Identity and Access

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-500T01

Datum: 16 september, 9 december

På en dag går vi igenom hur du skyddar organisationens identitetshantering med lösenordsskydd, flerfaktorautentisering, Azure Identity Protection, AD FS och AD Connect, samt introducerar till Conditional Access. Du får även lära dig lösningar för extern åtkomst till ert Microsoft 365-system. Läs mer

Stockholm 16 september, 9 december
Linköping 16 september, 9 december
Umeå 16 september, 9 december
Göteborg 16 september, 9 december

Microsoft 365 Security Administration - Alla fyra dagarna

4 dagar

31950 kr

Kod: MMS-500T

Datum: 16 september, 9 december

Denna Microsoft 365-kurs riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 16 september, 9 december
Malmö 16 september, 9 december
Göteborg 16 september, 9 december
Umeå 16 september, 9 december

Power BI Fundamentals Nyhet

2 dagar

15450 kr

Kod: A540

Datum: 1 juli, 19 augusti

This basic Power BI training is intended for end users who have access to complete data models and are ready to visualize data from these models. The course is designed for beginners and no previous experience is required. Läs mer

Stockholm 1 juli, 19 augusti
Göteborg 1 juli, 19 augusti
Malmö 1 juli, 19 augusti
Linköping 1 juli, 19 augusti

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

5 dagar

36950 kr

Kod: M20345-2

Datum: 20 maj

Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenhet som Exchange Server administratör. Under kursen kommer du lära dig att utforma och konfigurera avancerade komponenter i en Exchange Server 2016 implementation. Du får lära dig om Site Resiliency, avancerad säkerhet, arkivering och Discovery lösningar. Vi kommer även gå igenom integration med andra Exchange organisationer eller Exchange Online, samt tidigare migrationer från andra versioner av Exchange Server. Kursen ger dig de färdigheter och Best Practises som krävs för en lyckad Exchange Server driftsättning. Läs mer

Göteborg 20 maj, 20 maj
Malmö 20 maj, 20 maj
Linköping 20 maj
Umeå 20 maj

Azure Infrastructure and Deployment - Alla fem dagarna

5 dagar

35950 kr

Kod: MAZ-100T

Datum: 20 maj

På fem dagar lär du dig grunderna i att hantera en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering. Läs mer

Stockholm 20 maj
Malmö 20 maj, 20 maj
Linköping 20 maj
Göteborg 20 maj

Windows 10 & Modern Desktop - Managing Desktops and Devices

2 dagar

20950 kr

Kod: MMD-101T02

Datum: 22 maj

På två dagar introduceras du till nyckelkomponenterna i modern management och tillhörande strategier. Du får insyn i vad som behövs för att inkorporera Microsoft Intune i en organisation och hur du kan använda detta för att hantera både desktop-datorer och mobila enheter. Du lär dig även om olika metoder för utrullning och hantering av appar och browser-baserade applikationer. Läs mer

Malmö 22 maj, 22 maj
Stockholm 22 maj
Göteborg 22 maj
Linköping 22 maj

Identity Management Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MMS-100T03

Datum: 11 juli

På två dagar lär du dig identitetshantering i Microsoft 365, vilket inkluderar User Security Groups och licenser för molnidentiteter. Vi går även igenom synkronisering och federation av identiteter samt planering och implementation av detta och angränsande tekniker såsom applikationer. Läs mer

Göteborg 11 juli, 11 juli
Stockholm 11 juli
Malmö 11 juli
Linköping 11 juli

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

26950 kr

Kod: M20694mod

Datum: 3 juni

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Läs mer

Göteborg 3 juni, 3 juni
Stockholm 3 juni
Malmö 3 juni
Linköping 3 juni

Windows 10 – Skills Upgrade

2 dagar

19950 kr

Kod: T551

Datum: 27 maj

Är Windows 10 Microsofts bästa OS hittills? Detta kommer vi ta reda på under 2 dagar då vi går igenom det nya gränssnittet och jämför det mot de föregående versionerna Windows 7 samt 8. Kursen fokuserar på ny funktionalitet i Windows 10. Läs mer

Malmö 27 maj, 27 maj
Stockholm 27 maj
Göteborg 27 maj
Linköping 27 maj

Hacking Windows Infrastructure

2 dagar

22450 kr

Kod: CQ-HWI

Datum: 1 juli, 2 december

Denna workshop leds av en expert från säkerhetsföretaget Cqure, och låter dig få känna på de kritiska momenten i ett högkvalitativt penetrationstest. Den passar utmärkt upptakt inför att gå fortsättningskursen Securing Windows Infrastructure. Kursen är framtagen av Paula Januszkiewicz säkerhetsteam, vars medlemmar turas om att hålla den. Kursen hålls på engelska. Läs mer

Stockholm 1 juli, 2 december
Göteborg 2 december
Malmö 2 december
Linköping 2 december