Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Microsoft Exchange Administration - Alla fem dagarna

5 dagar

36950 kr

Kod: MMS-200T

Datum: 30 september, 18 november

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer. Läs mer

Göteborg 30 september, 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november
Stockholm 30 september, 18 november
Linköping 30 september, 18 november

Modern Messaging Infrastructure

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T01

Datum: 30 september, 18 november

På två dagar lär du dig arkitekturen som en modern messaging-infrastruktur baseras på i en miljö baserad på Exchange Server och Exchange Online, inklusive olika utrullnings- och implementationsscenarion. Läs mer

Stockholm 30 september, 18 november
Linköping 30 september, 18 november
Göteborg 30 september, 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november

Client Access and Mail Flow

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T02

Datum: 2 oktober, 20 november

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server. Läs mer

Göteborg 2 oktober, 2 oktober, 20 november
Malmö 2 oktober, 20 november, 20 november
Stockholm 2 oktober, 20 november
Linköping 2 oktober, 20 november

High Availability and Disaster Recovery

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-200T03

Datum: 4 oktober, 22 november

På en dag går vi igenom de traditionella metoderna och moderna lösningarna för hög tillgänglighet och återhämtning efter katastrofsituationer för Exchange Server eller Exchange Online. Läs mer

Stockholm 4 oktober, 22 november
Linköping 4 oktober, 22 november
Malmö 4 oktober, 22 november, 22 november
Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 22 november

Microsoft Azure - Introduction for IT Professionals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 2 maj, 3 juni

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Göteborg 2 maj, 3 juni, 3 juni
Stockholm 2 maj, 3 juni
Linköping 2 maj, 3 juni
Malmö 2 maj, 3 juni

SharePoint 2016 - Planning and Administering

4 dagar

29950 kr

Kod: M20339-1mod

Datum: 17 juni, 7 oktober

Denna Microsoft SharePoint 2016-utbildning ger dig kunskaper och färdigheter planera och administrera en webblösning baserad på SharePoint 2016. Du lär dig att rulla ut, handha och felsöka din SharePoint-miljö, och får även praktiska riktlinjer, best practice och annat som är bra att tänka på när du skall optimera din SharePoint-installation. Läs mer

Göteborg 17 juni, 17 juni, 7 oktober
Stockholm 17 juni, 7 oktober
Malmö 17 juni, 7 oktober
Linköping 17 juni, 7 oktober

Developing SQL Databases, Part 2

2 dagar

19450 kr

Kod: M20762-2

Datum: 23 maj, 12 september, 28 november

Kursen riktar sig utvecklare och tekniker som vill lära sig att skapa databaslösningar med SQL Server. Under kursen fördjupar du dina kunskaper om databasutveckling med SQL Server. Du lär dig bland annat att hantera avancerad tabelldesign och indexering, In-Memory-tabeller, att arbeta med XML samt använda geospatial data. Läs mer

Malmö 23 maj, 12 september, 28 november
Stockholm 12 september, 28 november
Göteborg 12 september, 28 november
Linköping 12 september, 28 november

Samarbeta effektivare med Microsoft OneNote

1 dagar

6950 kr

Kod: A170

Datum: 27 maj, 4 oktober, 9 december

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan lagra och dela information på ett och samma lättåtkomliga ställe. Läs mer

Stockholm 27 maj, 4 oktober, 9 december
Malmö 4 oktober, 9 december
Göteborg 4 oktober, 9 december
Umeå 4 oktober, 9 december

Developing SQL Databases, Part 1

3 dagar

25450 kr

Kod: M20762-1

Datum: 20 maj, 9 september, 25 november

Denna SQL Server-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner. Läs mer

Stockholm 9 september, 25 november
Linköping 9 september, 25 november
Göteborg 9 september, 25 november
Malmö 20 maj, 9 september, 25 november

Microsoft Azure Stack - Configuring and Operating a Hybrid Cloud

5 dagar

36950 kr

Kod: M20537

Datum: 30 september, 2 december

Denna Azure Stack-kurs ger dig som tjänsteadministratör, devops eller molnarkitekt den utbildning du behöver för att få upp en Azure Stack-baserad infrastruktur-lösning i ett lokalt datacenter, samt konfigurera denna korrekt. Läs mer

Stockholm 30 september, 2 december
Umeå 30 september, 2 december
Linköping 30 september, 2 december
Göteborg 30 september, 30 september, 2 december

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 29 april, 24 oktober

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 29 april, 24 oktober
Göteborg 29 april, 24 oktober
Malmö 29 april, 24 oktober
Linköping 29 april, 24 oktober

Windows 10 - Installing

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T01

Datum: 6 maj, 12 augusti

På en dag går vi igenom hur du utför de olika momenten som kan ingå i installation av Windows 10. Här ingår, förutom den konkreta installationen, den nya servicemodellen och metoder att hålla operativet uppdaterat samt uppgifter som naturligt utförs efter en installation. Läs mer

Stockholm 6 maj, 12 augusti
Umeå 6 maj, 12 augusti
Linköping 6 maj, 12 augusti
Göteborg 6 maj, 12 augusti

Compliance Management Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MMS-101T02

Datum: 14 maj, 25 juni

På två dagar går vi igenom Microsoft 365 Compliance Management med datalagring och förebyggande av dataförluster, samt datastyrning med hantering av sök- och analys-funktionalitet. Läs mer

Stockholm 14 maj, 25 juni
Göteborg 14 maj, 25 juni
Malmö 14 maj, 25 juni
Linköping 14 maj, 25 juni

Device Management Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-101T03

Datum: 16 maj, 27 juni

På en dag introduceras du till hantering av enheter Device Management med Microsoft 365 - från att implementera Microsoft Intune via enhetsövervakning till att ta kontroll över vad användare kan göra från sina mobila enheter med hjälp av villkorliga tillgänglighets-policies conditional access policies . Läs mer

Stockholm 16 maj, 27 juni
Umeå 16 maj, 27 juni
Linköping 16 maj, 27 juni
Malmö 16 maj, 27 juni

Microsoft 365 Security Management Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-101T01

Datum: 13 maj, 24 juni

Under en dag går vi igenom Microsoft 365 Security Management tillsammans och ser över hur du möjliggör, konfigurerar och hanterar identitetsskydd i Azure AD, Microsoft 365 Threat Intelligense och andra säkerhetsrelaterade Microsoft 365-funktioner samt relaterade mätetal. Läs mer

Stockholm 13 maj, 24 juni
Umeå 13 maj, 24 juni
Linköping 13 maj, 24 juni
Malmö 13 maj, 24 juni

BizTalk 2016 - Administrator Immersion

5 dagar

39450 kr

Kod: A374

Datum: 30 september, 2 december

Kursen riktar sig till IT-administratörer som skall planera, rulla ut och handha BizTalk Server. Kursen täcker det en ny administratör behöver för att komma igång med installation konfiguration, skriptning, disaster recovery, spårning och felsökning. Vi tittar även på olika community-verktyg samt best practices. Läs mer

Stockholm 30 september, 2 december
Göteborg 30 september, 2 december
Malmö 30 september, 2 december
Linköping 30 september, 2 december

PKI - Public Key Infrastructure Management with Windows Server

5 dagar

41450 kr

Kod: CQ-PKI

Datum: 2 september, 18 november

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att på djupet behärska hantering av Public Key Infrastructure PKI i en modern nätverksmiljö baserad på Microsofts senaste teknologier. Under kursen går vi igenom PKI grundligt, med såväl best-practices för säker och pålitlig implementation som de vanligaste scenarierna för certifikat i en modern och professionell nätverksmiljö. Läs mer

Stockholm 2 september, 18 november
Linköping 2 september, 18 november
Malmö 2 september, 18 november
Göteborg 2 september, 18 november

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 9 september, 18 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 9 september, 18 november
Linköping 9 september, 18 november
Göteborg 9 september, 18 november
Malmö 9 september, 18 november

Windows 10 - Protecting

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T03

Datum: 9 maj, 15 augusti

På en dag går vi igenom hur du säkrar Windows 10 och skyddar de data som finns på enheten. Vi går igenom de vanligaste metoderna för autentifiering och åtkomstkontroll, konfigurerar fil-rättigheter och skapar säkerhetspolicies. Vi tittar även på olika kategorier av externa hot samt hur vi drar nytta av funktionalitet som kryptering, brandväggar och inbyggda verktyg som Windows Defender. Läs mer

Stockholm 9 maj, 15 augusti
Umeå 9 maj, 15 augusti
Linköping 9 maj, 15 augusti
Göteborg 9 maj, 15 augusti

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 17 juni, 16 september

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 17 juni, 16 september
Umeå 17 juni, 16 september
Linköping 17 juni, 16 september
Göteborg 17 juni, 16 september