Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Populär

5 dagar

36950 kr

Kod: A372

Datum: 8 april, 10 juni

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 8 april, 10 juni
Malmö 8 april, 10 juni, 10 juni
Umeå 8 april, 10 juni
Linköping 8 april, 10 juni

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 17 maj, 5 juli

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 17 maj, 5 juli
Göteborg 17 maj, 17 maj, 5 juli
Linköping 17 maj, 5 juli
Umeå 17 maj, 5 juli

Performance Tuning and Optimization SQL Databases Populär

4 dagar

31950 kr

Kod: M10987

Datum: 15 april, 17 juni

Denna avancerade SQL Server-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 15 april, 17 juni
Göteborg 15 april, 15 april, 17 juni
Malmö 15 april, 17 juni
Linköping 15 april, 17 juni

Windows Server 2019 - Install, Storage and compute Nyhet

4 dagar

30950 kr

Kod: T2403

Datum: 15 april, 10 juni

Välkommen på fyra dagar med Microsofts senaste serverplattform, Windows Server 2019! Vi går igenom de centrala funktionerna och göromålen för dig som administrerar en servermiljö baserad på Windows Server 2019. Läs mer

Stockholm 15 april, 10 juni
Linköping 15 april, 10 juni
Umeå 15 april, 10 juni
Malmö 15 april, 10 juni, 10 juni

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 18 mars, 3 juni

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Stockholm 18 mars, 3 juni
Linköping 18 mars, 3 juni
Umeå 18 mars, 3 juni
Göteborg 18 mars, 3 juni

SharePoint Online - no-code solutions for Power Users Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M55215

Datum: 23 april, 10 juni

Lär dig få ut så mycket som möjligt av SharePoint Online och SharePoint 2016 utan att skriva kod. Under den här kursen kommer du att skapa en hel serie av lösningar genom att i huvudsak använda webbläsaren och Office-paketet. Läs mer

Stockholm 23 april, 10 juni
Umeå 23 april, 10 juni
Linköping 23 april, 10 juni
Malmö 23 april, 10 juni

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

20450 kr

Kod: T345-2

Datum: 28 februari, 11 april

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 28 februari, 11 april
Malmö 28 februari, 11 april
Umeå 28 februari, 11 april
Linköping 28 februari, 11 april

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

25450 kr

Kod: M10962

Datum: 4 mars, 10 juni

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 4 mars, 10 juni
Göteborg 4 mars, 10 juni
Linköping 4 mars, 10 juni
Malmö 4 mars, 10 juni

Skapa appar med Microsoft PowerApps

1 dagar

6950 kr

Kod: A104

Datum: 9 maj, 24 juni

Microsoft PowerApps är ett nytt sätt att skapa affärsapplikationer för din organisation, utan att skriva kod. Läs mer

Stockholm 9 maj, 24 juni
Göteborg 9 maj, 24 juni
Malmö 9 maj, 24 juni
Umeå 9 maj, 24 juni

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 11 mars, 17 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet är digitalt och innehåller både teori och övningar. Läs mer

Stockholm 11 mars, 17 maj
Göteborg 11 mars, 17 maj
Malmö 11 mars, 17 maj
Umeå 11 mars, 17 maj

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

33950 kr

Kod: M20767

Datum: 25 mars, 10 juni

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 25 mars, 10 juni
Umeå 25 mars, 10 juni
Linköping 25 mars, 10 juni
Malmö 25 mars, 10 juni

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

36950 kr

Kod: M20745

Datum: 1 april, 1 juli

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 1 april, 1 juli
Umeå 1 april, 1 juli
Malmö 1 april, 1 juli
Linköping 1 april, 1 juli

Masterclass: Hacking and Securing SQL Server with Michael Jankowski-Lorek

4 dagar

31950 kr

Kod: MC041

Datum: 6 maj, 25 november

In this workshop you will analyze, learn and practice critical tasks for implementing highly secure SQL Server infrastructure. We ll start with identifying security needs regarding database servers and look at the most common attack types and use them on out of the box installation. In simple words we will hack our systems! Läs mer

Stockholm 6 maj, 25 november
Göteborg 6 maj, 25 november
Linköping 6 maj, 25 november
Umeå 6 maj, 25 november

Kommunicera och samarbeta med Microsoft Skype för företag 2015

1 halvdag

4450 kr

Kod: A160

Datum: 18 april, 25 juni

Skype för företag är en integrerad del av Microsofts produktivitetsplattform och är tillsammans med Exchange Server och Office en komplett lösning för kommunikation som både inkluderar e-post, röstsamtal, chat liksom ljud- och videokonferens på ett och samma ställe. Under den här kursen får du en bred översikt och lär dig hantera all grundfunktionalitet kring hur du kan kommunicera med Skype för företag. Läs mer

Stockholm 18 april, 25 juni
Linköping 18 april, 25 juni
Umeå 18 april, 25 juni
Göteborg 18 april, 25 juni

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 27 mars, 12 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 27 mars, 12 juni
Linköping 27 mars, 12 juni
Umeå 27 mars, 12 juni
Malmö 27 mars, 12 juni

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 25 mars, 3 juni

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmall. Läs mer

Stockholm 25 mars, 3 juni
Linköping 25 mars, 3 juni
Umeå 25 mars, 3 juni
Malmö 25 mars, 3 juni

Azure Developer Advanced - Develop for a high-performance Cloud Model Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T01

Datum: 18 mars, 10 juni

Under den här kursen lär du dig att utveckla lösningar med hög prestanda. Du lär dig bemästra asynkron programmering, autoscaling, long-running tasks och distribuerade transaktioner. Läs mer

Stockholm 18 mars, 10 juni
Umeå 18 mars, 10 juni
Malmö 18 mars, 10 juni
Linköping 18 mars, 10 juni

Azure Developer Advanced - Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MAZ-201T03

Datum: 20 mars, 12 juni

Lär dig hur du bygger lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services, såsom Computer Vision, QnA Maker och natural language processing. Du lär dig också hur du skapar bottar med Bot Framework och Azure-portalen. Kursen täcker också IoT, med Azure Time Series Insights, Stream Analytics och IoT Hub. Läs mer

Stockholm 20 mars, 12 juni
Umeå 20 mars, 12 juni
Malmö 20 mars, 12 juni
Linköping 20 mars, 12 juni

Azure Developer Advanced - Integration Solutions Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T02

Datum: 19 mars, 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du integrerar och hanterar API:er med API Management service och hur du konfigurerar en meddelandebaserad integrationsarkitektur. Läs mer

Stockholm 19 mars, 11 juni
Göteborg 19 mars, 11 juni
Linköping 19 mars, 11 juni
Malmö 19 mars, 11 juni

Windows 10 - Configuring

2 dagar

19950 kr

Kod: MMD-100T02

Datum: 7 maj

På två dagar går vi igenom de huvudsakliga konfigurationsuppgifterna du behöver behärska för att sköta Windows 10 i en professionell arbetsmiljö. Här ingår lagring, filsystem, drivrutiner och skrivare samt nätverkskonfiguration. Vi hanterar även utrullning och skötsel av applikationer. Läs mer

Malmö 7 maj, 7 maj, 7 maj
Stockholm 7 maj
Göteborg 7 maj, 7 maj
Umeå 7 maj, 7 maj