Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Power BI for Advanced Users Nyhet

2 dagar

16450 kr

Kod: A541

Datum: 3 juli, 21 augusti, 9 oktober, 18 december

This Power BI level 2 workshop is an intensive two-day course that is designed for Power Users and Data Stewards who want to learn how to utilize the tools available in the Power BI stack, including the Power BI Cloud Portal. Läs mer

Stockholm 3 juli, 21 augusti, 9 oktober, 18 december
Linköping 3 juli, 9 oktober, 18 december
Umeå 3 juli, 9 oktober, 18 december
Göteborg 3 juli, 9 oktober, 9 oktober, 18 december

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

28450 kr

Kod: T345-1

Datum: 24 juni, 2 september, 18 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 24 juni, 2 september, 18 november
Göteborg 24 juni, 2 september, 18 november
Malmö 24 juni, 2 september, 18 november
Linköping 24 juni, 2 september, 18 november

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 26 augusti, 28 oktober, 9 december

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Göteborg 26 augusti, 28 oktober, 28 oktober, 9 december
Stockholm 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Malmö 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Linköping 26 augusti, 28 oktober, 9 december

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 19 augusti, 5 september, 17 oktober

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Göteborg 19 augusti, 5 september, 17 oktober, 17 oktober
Stockholm 19 augusti, 5 september, 17 oktober
Malmö 19 augusti, 5 september, 17 oktober
Linköping 19 augusti, 5 september, 17 oktober

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 9 augusti, 3 september, 15 oktober, 22 oktober

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Efter kursen kan du också skapa och anpassa formgivningsmallar. Du får även tips om vad du ska tänka på vid skapandet av PowerPoint-bildspel. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Linköping 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Umeå 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Göteborg 9 augusti, 3 september, 15 oktober, 22 oktober

System Center Configuration Manager - Integrating MDM and Cloud Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20703-2

Datum: 26 augusti, 30 september, 2 december

Denna kurs behandlar teknologier för hantering av mobila enheter MDM, Mobile Device Management samt integration av olika molntjänster med Microsoft System Center Configuration Manager. Den riktar sig till dig som rullar ut, konfigurerar och underhåller PC och andra enheter samt applikationer i medelstora och stora miljöer, och planerar att göra detta med stöd av Configuration Manager i någon av dess senare versioner. Läs mer

Stockholm 26 augusti, 30 september, 2 december
Umeå 26 augusti, 30 september, 2 december
Linköping 26 augusti, 30 september, 2 december
Malmö 26 augusti, 30 september, 30 september, 2 december

Microsoft Azure - Infrastructure Administration Nyhet

4 dagar

30950 kr

Kod: MAZ-103T00

Datum: 23 september, 28 oktober, 20 januari

På fyra dagar lär du dig att hantera en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering. Vi går även in på backup och delning av data, sammankoppling med on-premise samt Azure AD, identitetshantering och övervakning. Läs mer

Stockholm 23 september, 28 oktober, 20 januari
Linköping 23 september, 28 oktober, 20 januari
Umeå 23 september, 28 oktober, 20 januari
Malmö 23 september, 28 oktober, 28 oktober, 20 januari

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

37950 kr

Kod: M20745

Datum: 2 september, 18 november

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Malmö 2 september, 2 september, 18 november, 18 november
Stockholm 2 september, 18 november
Göteborg 2 september, 2 september, 18 november
Linköping 2 september, 2 september, 18 november

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Populär

5 dagar

36950 kr

Kod: A372

Datum: 2 september, 21 oktober, 9 december

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 2 september, 21 oktober, 9 december
Umeå 2 september, 21 oktober, 9 december
Linköping 2 september, 21 oktober, 9 december
Malmö 2 september, 21 oktober, 9 december

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 26 augusti, 21 oktober, 11 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Göteborg 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Malmö 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Linköping 26 augusti, 21 oktober, 11 december

Azure Architect Technologies - Alla kurserna Nyhet

5 dagar

35950 kr

Kod: MAZ-300T

Datum: 8 juli, 19 augusti, 7 oktober, 25 november

Under fem dagar lär du dig om arkitektur i Azure. Kursen spänner över många områden, såsom infrastruktur, säkerhet, lagring i Azure, driftsättning av appar och prestanda. Läs mer

Stockholm 8 juli, 19 augusti, 7 oktober, 25 november
Göteborg 7 oktober, 25 november, 25 november
Malmö 19 augusti, 7 oktober, 25 november
Linköping 7 oktober, 25 november

Modern SharePoint and Office 365 Development Nyhet

4 dagar

31950 kr

Kod: A311

Datum: 2 september, 11 november

Modern SharePoint and Office 365 Development is an intensive four-day training course designed to teach professional developers and architects how to create custom solutions for SharePoint Online and Office 365 using modern developer tools and today s best practice techniques. Läs mer

Göteborg 2 september, 2 september, 11 november
Malmö 2 september, 11 november, 11 november
Stockholm 2 september, 11 november
Linköping 2 september, 11 november

Windows 10 - Advanced Troubleshooting and Support

3 dagar

28450 kr

Kod: T2261

Datum: 2 september, 18 november

Den här workshopen fokuserar på att felsöka och supportera Windows 10-klienter. Syftet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i Windows 10 för att kunna felsöka och lösa uppkomna problem snabbt och effektivt. Läs mer

Malmö 2 september, 18 november, 18 november
Göteborg 2 september, 2 september, 18 november
Stockholm 2 september, 18 november
Linköping 2 september, 18 november

Microsoft Exchange Administration - Alla fem dagarna

5 dagar

37950 kr

Kod: MMS-200T

Datum: 30 september, 18 november

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer. Läs mer

Göteborg 30 september, 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november
Stockholm 30 september, 18 november
Linköping 30 september, 18 november

Client Access and Mail Flow

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T02

Datum: 2 oktober, 20 november

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server. Läs mer

Göteborg 2 oktober, 2 oktober, 20 november
Malmö 2 oktober, 20 november, 20 november
Stockholm 2 oktober, 20 november
Linköping 2 oktober, 20 november

Troubleshooting Windows Server Core Technologies

5 dagar

37950 kr

Kod: M10991

Datum: 16 september, 25 november

Denna kurs täcker ett brett spektrum av felsökningsscenarion som du kan komma i kontakt med i rollen som systemingenjör. Den riktar sig till dig som redan arbetar med Windows Server och behöver bli bättre på felsökning av en Windows Server-baserad nätverksmiljö. Läs mer

Göteborg 16 september, 16 september, 25 november
Malmö 16 september, 25 november, 25 november
Stockholm 16 september, 25 november
Linköping 16 september, 25 november

Windows Admin Center - Administering Windows Server 2019, 2016 and 2012 Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: T2402

Datum: 4 oktober, 6 december

Med Windows Server 2019 lanseras även Windows Admin Center WAC - Ett lokalt, browserbaserat administrationsverktyg för servrar, kluster och andra inslag i en infrastruktur baserad på Windows i någon av dess senare versioner. På en dag går vi igenom hur du konfigurerar och kommer igång med det nya verktyget och dess närliggande tjänster. Läs mer

Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 6 december, 6 december
Stockholm 4 oktober, 6 december
Malmö 4 oktober, 6 december
Umeå 4 oktober, 6 december

Windows Server 2016 - Security

5 dagar

37950 kr

Kod: M20744

Datum: 23 september, 9 december

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Göteborg 23 september, 23 september, 9 december
Malmö 23 september, 9 december, 9 december
Stockholm 23 september, 9 december
Linköping 23 september, 9 december

SharePoint 2016 for Developers Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A310

Datum: 23 september, 4 november

This course explores the development opportunities available with SharePoint 2016 On-premises. The first half of the class focuses on SharePoint Foundation 2016 development where students will learn how to develop fundamental building blocks such as features, solutions, pages, lists and workflows. In addition, new topics such the new SharePoint app model and the SharePoint app security OAuth and S2S for apps as well as remote event receivers are covered and explained in great depth. Läs mer

Göteborg 23 september, 4 november, 4 november
Malmö 23 september, 23 september, 4 november
Stockholm 23 september, 4 november
Linköping 23 september, 4 november

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

26450 kr

Kod: M20695-1

Datum: 2 september, 25 november

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Göteborg 2 september, 2 september, 25 november
Malmö 2 september, 25 november, 25 november
Stockholm 2 september, 25 november
Linköping 2 september, 25 november