Windows Server Spotlight - PKI och Certifikat

Hantering av PKI i Windows-miljöer har under en tioårsperiod gått från att vara en avancerad och sällsynt specialistkompetens till att vara något som alla inom IT-infrastruktur behöver ha en grundläggande koll på.

Microsoft har skapat en starkt Active Directory-integrerad servertjänst som med hjälp av webservices kan förlängas ut för att även omfatta icke domänhanterade enheter.

I denna accelererade introduktionskurs får du kunskap om hur CA-servern (PKI-servertjänsten) fungerar och hur den installeras och migreras. Kursen beskriver även hur man distribuerar certifikat till såväl domänmedlemmar som icke-domänmedlemmar. När en CA-hierarki är satt i drift och delar ut certifikat så finns även såväl hantering av som publicering med spärrning (revoking), både som ett felsökningsmoment och ett designmässigt övervägande.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hantering av nätverksmiljöer baserade på Windows Server 2012 eller senare.

Ämnesområden (Engelska)

  • Deploying, Administering, Troubleshooting, Maintaining, and Monitoring CAs
  • Deploying and Managing Certificate Templates (group policy)
  • Managing Certificates Deployment, Revocation and Recovery

Om kursen

Pris: 11 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod T744

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com