Windows Server 2012 R2 - Skills Upgrade

Denna Windows Server 2012 R2-kurs bygger vidare på dina tidigare kunskaper från Server 2008. Den är speciellt framtagen för att vara en accelererad utbildningsinsats med ett minimalt antal repetitionsmoment från föregående serverversioner.

Kursen går igenom de tjänster och funktioner i Server 2012 som fått ny och förbättrad funktionalitet. Fokus läggs framförallt på nätverkstjänster, kluster, Hyper-V, federering och identitetshantering.

Certifiering

Kursen är förberedande för exam 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012.

Utförligare beskrivning

Du lär dig

Efter kursen har du fått en kunskapsuppdatering, vilket ska skiljas ifrån en produktuppdatering av Server 2012 från en tidigare version.

Ämnesområden

1. Installing and Configuring Windows Server 2012

 • Installera och migrera roller.
 • Det nya sättet att hantera en eller flera servers med Server Manager oavsett om det är en Core- eller en full GUI-installation.

2. Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell

 • Grunder I PowerShell som syntax, variabler, pipe och att hantera servrar remote.
 • Enklare script och grunder i Desired State Configuration.
 • Sätta upp PowerShell Web Access.

3. Managing Storage in Windows Server 2012

 • Konfigurera Data deduplication.
 • Sätta upp iSCSI target.
 • Skapa Storage Spaces.
 • Konfigurera BranchCache.

4. Implementing Network Services

 • Konfigurera DNSsec.
 • DHCP failover.
 • IPAM för administrering av ip-adresser.
 • Använda sig av NAP (Network Access Protection) för kontroll av klienters hälsostatus.

5. Implementing Remote Access

 • DirectAccess
 • VPN

6. Implementing Failover Clustering

 • Sätta upp ett kluster.
 • Hantera Quorum.
 • Cluster Shared Volumes .
 • Cluster-Aware Updating för automatisk uppdatering av ett kluster.

7. Implementing Hyper-V

 • Konfigurera Hyper-V.
 • Hantera virtuella diskar.
 • Konfigurera virtuella switchar.
 • Konfigurera virtuella maskiner.

8. Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 • Konfigurera Shared VHD
 • Konfigurera Scale-Out File Server
 • Live Migration och Storage migration
 • Hyper-V replikering
 • Översikt VMM

9. Implementing Secure Data Access for Users and Devices

 • Använda Claims för användare och datorer
 • Använda sig av Resource Properties
 • Skapa regler för att kontrollera access
 • Använda File Classification tillsammans med DAC
 • Konfigurera Access-Denied Assistance
 • Konfigurera Work Folders

10. Implementing Active Directory Domain Services

 • Det nya sättet att installera DC
 • Cloning av DC
 • Uppgradering av DC till 2012 eller 2012 R2
 • Group Managed Service Accounts
 • Group Policies
 • Windows Azure Active Directory

11. Implementing AD FS

 • Installera ADFS I företaget eller B2B-lösningar
 • Web Application Proxy
 • Workplace Join

12. Monitoring and Maintaining Windows Server 2012

 • Verktyg för monitorering
 • Prenumeration på loggar
 • Windows Server Backup och Azure Online Backup

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna utbilding är det rekommenderat att du har erfarenhet av att implentera och administrera en Windows Server 2008 R2 miljö. Du bör också ha grundläggande nätverkskunskap samt erfarenhet av att arbeta med AD, på en nivå över support.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20417

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com