Windows 10 - Protecting

På en dag går vi igenom hur du säkrar Windows 10 och skyddar de data som finns på enheten. Vi går igenom de vanligaste metoderna för autentifiering och åtkomstkontroll, konfigurerar fil-rättigheter och skapar säkerhetspolicies. Vi tittar även på olika kategorier av externa hot samt hur vi drar nytta av funktionalitet som kryptering, brandväggar och inbyggda verktyg som Windows Defender.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans täcker de grundläggande aspekterna på Windows 10 i en modern desktop-miljö. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Windows 10 Install & Configure”.

Förkunskaper

För att kunna följa med i kursen bör du ha följande kunskaper:

 • Grundläggande nätverkskunskaper, såsom TCP/IP, UDP och DNS
 • Grundläggande kunskaper om Windows-klientoperativ, såsom Windows 7 eller senare

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Configuring Authorization & Authentication

This module introduces the tools and features of Windows 10 for authorizing access to Windows 10 clients. Students will learn about methods for how users sign-in to Windows 10. This module also covers restricting what users can or cannot do on a device through methods like UAC and account types.

 • Using Security Settings to Mitigate Threats
 • Configuring User Account Control
 • Implementing Device Registration
 • Authentication

Configuring Data Access and Usage

In this module, Students will learn about permissions. This module will cover considerations for different files systems. Students will learn how to configure file and folder permissions as well as shared folders. The module will conclude with configuring settings through methods such as local and group policy.

 • Overview of File Systems
 • Configuring and Managing File Access
 • Configuring and Managing Shared Folders
 • Managing Security with Policies

Configuring Advanced Management Tools

This module introduces students to protecting devices from external threats. Students will learn about the different types of common threats. This module will teach students about using encryption, firewalls, and IPSec to help protect against threats. The module will conclude with how to configure and use Windows Defender and AppLocker.

 • Configuring Tenant Roles
 • Managing Tenant Health and Services

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMD-100T03

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com