Windows 10 - Maintaining

På en dag lär du dig grundläggande underhåll och felsökning av Windows 10. Kursen behandlar arkitektur och verktyg förskötsel, övervakning och felsökning av applikationer, operativ och hårdvara. Vi går igenom såväl proaktivt arbete som felsökning, samt att identifiera och mildra vanliga problemscenarion.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den fjärde i en serie delkurser som tillsammans täcker de grundläggande aspekterna på Windows 10 i en modern desktop-miljö. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Windows 10 Install & Configure”.

Förkunskaper

För att kunna följa med i kursen bör du ha följande kunskaper:

 • Grundläggande nätverkskunskaper, såsom TCP/IP, UDP och DNS
 • Grundläggande kunskaper om Windows-klientoperativ, såsom Windows 7 eller senare

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Supporting the Windows 10 Environment

This module will cover the Windows 10 architecture and common environments. Students will be introduced to the various tools used in maintaining Windows. This module will also discuss methodologies for effectively troubleshooting issues and how to proactively manage and optimize Windows 10.

 • Troubleshooting Windows
 • Troubleshooting Tools

Troubleshooting the Windows OS

In this module, students will learn how to troubleshoot startup and service issues related to the operating system. This module will teach the different startup and recovery options, and how to troubleshoot different Windows services.

 • Troubleshooting Windows Startup
 • Troubleshooting Operating System Service Issues
 • Troubleshooting Sign-In Issues

Troubleshooting Files & Applications

This module helps students plan for file backup and recovery. Students will learn how to plan and configure data protection strategies and how to perform various file and system recovery methods. This module also includes common methods for troubleshooting application installation issues, compatibility issues, and resolving browser issues.

 • File Recovery in Windows 10
 • Application Troubleshooting

Troubleshooting Hardware and Drivers

This module introduces hardware troubleshooting. Students will learn about driver management and how to troubleshoot devices. Students will also learn steps for troubleshooting system hardware and external peripherals such as USB drives and printers, including diagnostic methods and remediation.

 • Troubleshooting Device Driver Failures
 • Overview of Hardware Troubleshooting
 • Troubleshooting Physical Failures

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMD-100T04

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com