Windows 10 - Installing

På en dag går vi igenom hur du utför de olika momenten som kan ingå i installation av Windows 10. Här ingår, förutom den konkreta installationen, den nya servicemodellen och metoder att hålla operativet uppdaterat samt uppgifter som naturligt utförs efter en installation.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den första i en serie delkurser som tillsammans täcker de grundläggande aspekterna på Windows 10 i en modern desktop-miljö. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Windows 10 Install & Configure”.

Förkunskaper

För att kunna följa med i kursen bör du ha följande kunskaper:

 • Grundläggande nätverkskunskaper, såsom TCP/IP, UDP och DNS
 • Grundläggande kunskaper om Windows-klientoperativ, såsom Windows 7 eller senare

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Installing Windows

This module covers installing the Windows 10 OS. Students will learn the different editions of Windows 10, requirements, and new features introduced. This module covers how to install the OS, as well as methods for migrations and upgrading. Students will also learn about common tools used in the deployment proces

 • Introducing Windows 10
 • Installation Options
 • Requirements for Windows Features
 • Installation Process and Media
 • Upgrading to Windows 10

Updating Windows

In this module, students will learn about keeping Windows 10 up-to-date. Students will be introduced to the new Windows servicing model and how it applies to various scenarios. Students will learn the various different methods for updating Windows and applications, as well as managing updates using tools like group policy and Windows Update for Business.

 • Windows Servicing Model
 • Updating Windows
 • Applying Applications and Windows Updates

Post-installation Configuration and Personalization

This module covers common post-installation tasks in Windows 10. Students will learn how to customize the user interface, as well as using the control panel and settings app to configure common OS settings. This course will also introduce students to Windows PowerShell.

 • Customize the Windows 10 UI.
 • Configure device specific settings such as power plans and mobile device options.
 • Use the Windows control panel and setting app to configure settings.
 • Describe using Windows PowerShell.

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMD-100T01

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com