Administering System Center 2012 Operations Manager

Under denna 4-dagarskurs kommer du att bland annat lära dig att göra en grunddesign, installera, konfigurera samt hantera Management Pack, övervakning, komplexa miljöer, komplexa applikationer och felsökning.

Du lär dig

Microsofts nya System Center 2012 R2 Operations Manager (SCOM) introducerar många spännande, nya och förbättrade funktioner som möjliggör storskalig hantering av affärskritiska servrar. Denna omfattande kurs ger kunskaper för att hjälpa din organisation eller kund att övervaka sina miljöer inklusive datorer, nätverk, infrastruktur och lagring samtidigt som du får en effektiv övervakning och hantering av era applikationer.

Kursen täcker alla aspekter av SCOM, däribland design, planering, driftsättning, hantering, underhåll av SCOM.

Kursen är baserad på Microsoft officiella kurs 10964 bok. Laborationerna ger dig konkreta guider och instruktioner kopplat emot många verkliga scenarion för att visa dig hur du använder SCOM i olika sammanhang.

Kursen är lämplig för dig som skall börja arbeta med SCOM som konsult, driftspersonal eller operatör.

Kursinnehåll

 • Installing System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Core components, topology, security considerations
 • Agent Deployment
 • Management Packs
 • Fabric Monitoring
 • Configuring Notifications, Reporting and Service Level Tracking
 • Configuring Audit Collection Services
 • Configuring Agentless Exception Monitoring
 • Configuring the Operations Manager SharePoint Web Part
 • Application Performance Monitoring
 • Network Device Monitoring
 • Configuring Dashboards and Widgets
 • Integrating Operations Manager with other System Center Components
 • (Covers Service Manager integration, Data Protection Manager integration, Virtual Machine Manager integration, and Orchestrator integration)
 • TroubleShooting System Center R2 Operations Manager
 • Disaster and Recovery of System Center R2 Operations Manager

Förkunskaper

Det är en fördel om du innan kursen har erfarenhet av tidigare versioner av SCOM, men det är inget krav.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod M10964mod

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com