System Center-utbildning

System Center - Kurser och utbildning

Microsoft System Center är en integrerad plattform som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera din IT-miljö. Addskills har kurser inom bland annat övervakning, automatisering, konfiguration och självbetjäning. Se samtliga av våra utbildningar inom System Center Configuration Manager (SCCM), System Center Operations Manager (SCOM), System Center Service Manager (SCSM) och System Center Orchestrator (SCO) nedan.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Kurser inom System Center

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

32950 kr

Kod: M20703-1

Datum: 12 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Stockholm 12 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 28 maj, 25 juni, 6 augusti
Linköping 12 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 28 maj, 25 juni, 6 augusti
Umeå 12 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 28 maj, 25 juni, 6 augusti
Göteborg 12 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 28 maj, 25 juni, 6 augusti

System Center Configuration Manager - Integrating MDM and Cloud Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M20703-2

Datum: 21 februari, 21 mars, 23 april, 11 juni

Denna kurs behandlar teknologier för hantering av mobila enheter MDM, Mobile Device Management samt integration av olika molntjänster med Microsoft System Center Configuration Manager. Den riktar sig till dig som rullar ut, konfigurerar och underhåller PC och andra enheter samt applikationer i medelstora och stora miljöer, och planerar att göra detta med stöd av Configuration Manager i någon av dess senare versioner. Läs mer

Stockholm 21 februari, 23 april, 11 juni
Göteborg 21 februari, 21 mars, 23 april, 11 juni, 11 juni
Malmö 21 februari, 23 april, 11 juni, 11 juni
Linköping 21 februari, 23 april, 11 juni, 11 juni

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

24950 kr

Kod: M20695mod

Datum: 22 januari, 28 februari, 26 mars, 2 maj, fler

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Stockholm 22 januari, 2 maj, 19 juni
Göteborg 22 januari, 28 februari, 2 maj, 28 maj, 19 juni
Malmö 22 januari, 26 mars, 2 maj, 19 juni
Linköping 22 januari, 2 maj, 19 juni

Windows Server, System Center & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20745

Datum: 22 januari, 12 februari, 19 mars, 9 april, fler

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 22 januari, 19 mars, 21 maj
Göteborg 22 januari, 12 februari, 19 mars, 21 maj, 2 juli
Malmö 22 januari, 19 mars, 9 april, 21 maj
Linköping 22 januari, 19 mars, 21 maj

Enterprise Mobility + Security - Managing Enterprise Users and Devices

4 dagar

30950 kr

Kod: M20398mod

Datum: 26 mars, 9 april, 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar Enterprise Mobility Security EMS till både enheter, användare och data. Vi går igenom hur du använder andra tekniker, såsom Rights Management Service och andra Windows Server baserade teknologier som Azure AD Conect, för att integrera ert lokala AD med Azure. Efter genomförd kurs kommer du veta hur man utformar och implementerar en molnbaserad lösning för både iOS- och Android-enheter. Läs mer

Stockholm 26 mars, 11 juni
Göteborg 26 mars, 9 april, 11 juni
Malmö 26 mars, 11 juni
Linköping 26 mars, 11 juni

Operations Management Suite - Monitoring Datacenter and Hybrid Cloud

5 dagar

39450 kr

Kod: M10996mod

Datum: 5 mars, 14 maj, 28 maj

Denna OMS-kurs ger dig den utbildning du behöver för att implementera, konfigurera och administrera Microsoft Operations Management Suite OMS för övervakning av datacenter och hybridmoln i en modern IT-miljö. Kursen har modifierats då vi bedömer att den körs bättre i detta utförande. Läs mer

Stockholm 5 mars, 28 maj
Linköping 5 mars, 28 maj
Umeå 5 mars, 28 maj
Göteborg 5 mars, 14 maj, 28 maj

System Center 2016 Service Manager - IT Service Management

5 dagar

39450 kr

Kod: M10965

Datum: 5 mars, 14 maj

Microsofts verktyg för ITIL och IT Service Management heter Service Manager och är fullt integrerat i System Center-sviten. Denna femdagarskurs förser dig med den nyckelkompetens som behövs för att konfigurera och implementera System Center 2016 Service Manager för att optimalt stödja processerna för era IT-tjänster och ta kontrollen över IT Service Management med ITIL and MOF. Läs mer

Göteborg 5 mars, 14 maj
Stockholm 14 maj
Malmö 14 maj
Linköping 14 maj

System Center 2012 - Orchestrator

2 dagar

19950 kr

Kod: M55007mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Under den här kursen lär du dig att designa, installera och underhålla Microsoft System Center 2012 Orchestrator. Du får en beskrivning av de olika System Center-komponenterna och lär dig hur Orchestrator fungerar ihop med dessa komponenter. Läs mer

System Center 2012 Configuration Manager - Planning and Deploying

3 dagar

26950 kr

Kod: M10748

Datum: Kursen hålls på begäran

Den här kursen vänder sig till dig som är ansvarig för att planera design och installera en eller flera siter i en MS System Center 2012 Configuration Manager hierarki inklusive en Central Administration Site CAS. Kursen baseras på System Center 2012 R2, men är fullt applicerbar även på senare revisioner. Läs mer

Administering System Center 2012 Operations Manager

4 dagar

29450 kr

Kod: M10964mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Under denna 4-dagarskurs kommer du att bland annat lära dig att göra en grunddesign, installera, konfigurera samt hantera Management Pack, övervakning, komplexa miljöer, komplexa applikationer och felsökning. Läs mer