SQL Server 2016 - Developing part 1

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner. 

Azure SQL Database och tidigare versioner

Kursen baseras på SQL Server 2016. Det allra mesta av innehållet kan även tillämpas på Azure SQL Database samt SQL Server 2012 och 2014. 

Del 1 av 2

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med sin fortsättningskurs, SQL Server 2016 - Developing part 2, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Förkunskaper

Du bör ha grundkunskaper om Transact-SQL motsvarande vår kurs SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL.

Ämnesområden

Kursen baseras på kurs 20762 ut Microsofts officiella kursprogram. Dessa är de moduler som tas upp i denna del:

Module 1: Introduction to Database Development

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered).

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module describes the design and implementation of constraints.

 • Enforcing data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Module 5: Introduction to Indexes

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DET.

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • Using the DTE

Module 8: Designing and Implementing Views

This module describes the design and implementation of views.

 • Introduction to views
 • Creating and managing views
 • Performance considerations for views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the design and implementation of stored procedures.

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues).

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module describes the design and implementation of triggers.

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration.

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Module 17: SQL Server Concurrency

This module covers Transactions and Locking Internals. It focuses on architectural concepts and best practices related to Concurrency, Transactions, Isolation Levels and Locking.

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 24 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20762-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

16 april

21 maj

28 maj

Kunduppgifter