SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup/restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012/2014.

Denna kurs är en av de två kurser som handlar om att administrera SQL Server. Den handlar främst om administration av befintliga installationer. Den andra, SQL Server 2016 - Database Provisioning, har mer fokus på införande/utrullning av SQL Server och databaser.

Förkunskaper

Du bör vara bekant med operativsystemet Windows Server och dess huvudsakliga funktionalitet.

Du bör ha kunskaper om installation av SQL Server och ha arbetat med SQL Server Management Studio, SQCMD.EXE och SQL Server Configuration Manager. För detta rekommenderar vi kurs 20765, SQL Server 2016 - Database Provisioning.

Det är en fördel, men inget krav, att ha kunskaper i Transact-SQL. Till detta rekommenderar vi vår kurs SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

SQL Server Security

Protection of data within your Microsoft SQL Server databases is essential and requires a working knowledge of the issues and SQL Server security features. This module describes SQL Server security models, logins, users, partially contained databases, and cross-server authorization. Lessons

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorizing Logins to Connect to databases
 • Authorization Across Servers
 • Partially Contained Databases

Assigning Server and Database Roles

This module covers fixed server roles, user-defined server roles, fixed database roles, and user-defined database roles.

 • Working with server roles
 • Working with Fixed database roles
 • Creating user-defined database roles

Authorizing Users to Access Resources

This module covers permissions and the assignment of permissions.

 • Authorizing user access to objects
 • Authorizing users to execute code
 • Configuring permissions at the schema level

Protecting Data with Encryption and Auditing

This module covers SQL Server Audit.

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server audit
 • Managing SQL Server audit
 • Protecting data with encryption

Recovery Models and Backup Strategies

In this module, you will consider how to create a backup strategy that is aligned with organizational needs, based on the available backup models, and the role of the transaction logs in maintaining database consistency.

 • Understanding Backup Strategies
 • SQL Server Transaction Logs
 • Planning Backup Strategies

Backing Up SQL Server Databases

In the previous module, you learned how to plan a backup strategy for a SQL Server system. You can now learn how to perform SQL Server backups, including full and differential database backups, transaction log backups, and partial backups. In this module, you will learn how to apply various backup strategies.

 • Backing Up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Advanced Database Options

Restoring SQL Server 2016 Databases

In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery.

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Point-in-Time Recovery

Automating SQL Server Management

This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multiserver jobs.

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Multi-server Management

Configuring Security for SQL Server Agent

This module  describes the considerations for SQL Server Agent security and how to create a minimal privilege security environment for jobs that run in SQL Server Agent.

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Accounts

Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

This module covers the configuration of Database Mail, alerts, and notifications for a SQL Server instance, and the configuration of alerts for Microsoft Azure SQL Database.

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Operators, Alerts, and Notifications
 • Alerts in Azure SQL Database

Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

This module looks at how to use Windows PowerShell with Microsoft SQL Server.

 • Getting Started with Windows PowerShell
 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
 • Managing Azure SQL Databases using PowerShell

Tracing Access to SQL Server with Extended events

SQL Server Extended Events is a flexible, lightweight event-handling system built into the Microsoft SQL Server Database Engine. This module focuses on the architectural concepts, troubleshooting strategies and usage scenarios of Extended Events.

 • Extended Events Core Concepts
 • Working with Extended Events

Monitoring SQL Server

The Microsoft SQL Server Database Engine can run for long periods without the need for administrative attention. However, if you regularly monitor the activity that occurs on the database server, you can deal with potential issues before they arise. SQL Server provides a number of tools that you can use to monitor current activity and record details of previous activity. You need to become familiar with what each of the tools does and how to use them.

 • Monitoring activity
 • Capturing and Managing Performance Data
 • Analyzing Collected Performance Data
 • SQL Server Utility

Troubleshooting SQL Server

This module explains the SQL Server troubleshooting methodology and discusses the most common issues that can arise when working with SQL Server systems.

 • A Trouble Shooting Methodology for SQL Server
 • Resolving Service Related Issues
 • Resolving Connectivity and Log-in issues

Importing and Exporting Data

While a great deal of data residing in a Microsoft SQL Server system is entered directly by users who are running application programs, there is often a need to move data in other locations, to and from SQL Server. SQL Server provides a set of tools you can use to transfer data in and out. Some of these tools, such as the bcp (Bulk Copy Program) utility and SQL Server Integration Services, are external to the database engine. Other tools, such as the BULK INSERT statement and the OPENROWSET function, are implemented in the database engine. With SQL Server, you can also create data-tier applications that package all the tables, views, and instance objects associated with a user database into a single unit of deployment. In this module, you will explore these tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server.

 • Transferring Data to and from SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Using bcp and BULK INSERT to Import Data
 • Deploying and Upgrading Data-Tier Application

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20764

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

5 mars

19 mars

16 april

23 april

14 maj

28 maj

11 juni

25 juni

2 juli

27 augusti

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter