Microsoft SQL Server 2012/2014 - Querying del 1

Denna SQL Server 2014-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill ta ut information ur databaser eller ska administrera, utveckla och implementera SQL Server-lösningar.

Under kursen lär du dig att skapa frågor med Transact-SQL, en viktig grund oavsett om du ska gå vidare med databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Du lär dig olika användningsområden för Transact-SQL och kan hämta data från en eller flera tabeller, gruppera och summera data och göra ändringar i tabeller.

Kursen baseras på SQL Server 2014, men det du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner av SQL Server.

Du lär dig

 • Skriva enkla frågor
 • Visa data från flera tabeller med joiner
 • Sortera och filtrera data
 • Datatyper i SQL Server
 • Använda DML för att modifiera data
 • Använda inbyggda funktioner
 • Summering och aggregering av data
 • Subfrågor
 • Common Table Expressions
 • Praktiska tips och tricks

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper om relationsdatabaser.

Ämnesområden (Engelska)

Introduction to Microsoft SQL Server 2014

This module introduces the SQL Server platform and major tools. It discusses editions, versions, tools used to query, documentation sources, and the logical structure of databases.

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Introduction to T-SQL Querying

This module introduces Transact SQL as the primary querying language of SQL Server. It discusses the basic structure of T-SQL queries, the logical flow of a SELECT statement, and introduces concepts such as predicates and set-based operations.

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Writing SELECT Queries

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Querying Multiple Tables

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables.

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Sorting and Filtering Data

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results.

 • Sorting Data
 • Filtering Data with a WHERE Clause
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown and Missing Values

Working with SQL Server 2014 Data Types

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

 • Introducing SQL Server 2014 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Using DML to Modify Data

This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data

Using Built-In FunctionsThis module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability.

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Grouping and Aggregating Data

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause.

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Using Subqueries

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Using Table Expressions

This module introduces T-SQL expressions which return a valid relational table, typically for further use in the query. The module discusses views, derived tables, common table expressions and inline table-valued functions.

 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 23 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20461-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com