SQL Server och Azure SQL Database-utbildning

Microsoft SQL Server – kurser och utbildning

Microsoft SQL Server ger dig driftsäkerhet, hög prestanda och möjligheter till avancerad analys i databasen. Vi erbjuder ackrediterad Microsoft-utbildning och certifiering inom SQL Server och Azure SQL Database för såväl SQL-administratörer och SQL-utvecklare som BI-specialister. Våra kurser ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnen som Transact-SQL, installation och administration, backup/restore, prestandaoptimering, datawarehouse, Analysis Services, Reporting Services och mycket annat.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert

Gå en masterclass med Herbert Albert, författare, internationell talare och SolidQ-mentor. Denna masterclass pågår i 4 dagar efter avslutad kurs kommer du förstå hur du designar, utvecklar och driver SSIS-lösningar. Kursstart: 29 januari.

Kurser inom SQL Server

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Populär

5 dagar

32950 kr

Kod: M20764

Datum: 29 januari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 29 januari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 23 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti
Göteborg 29 januari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 23 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti
Malmö 29 januari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 23 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti
Linköping 29 januari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 23 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti

Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 25 januari, 15 februari, 8 mars, 22 mars, fler

Denna SQL Server-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 25 januari, 15 februari, 8 mars, 22 mars, 12 april, 19 april, 17 maj, 31 maj, 14 juni, 16 augusti
Göteborg 25 januari, 15 februari, 8 mars, 22 mars, 12 april, 19 april, 17 maj, 31 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 25 januari, 15 februari, 8 mars, 22 mars, 12 april, 19 april, 17 maj, 31 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 25 januari, 15 februari, 8 mars, 22 mars, 12 april, 19 april, 17 maj, 31 maj, 14 juni, 16 augusti

Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

24950 kr

Kod: M20761-1

Datum: 22 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 22 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april, 16 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 13 augusti
Göteborg 22 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april, 16 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 13 augusti
Malmö 22 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april, 16 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 13 augusti
Linköping 22 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april, 16 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 13 augusti

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26950 kr

Kod: M20778

Datum: 22 januari, 12 februari, 26 mars, 3 april, fler

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Göteborg 22 januari, 12 februari, 26 mars, 3 april, 2 maj, 21 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Stockholm 12 februari, 26 mars, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Malmö 12 februari, 26 mars, 16 april, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Linköping 12 februari, 26 mars, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti

Performance Tuning and Optimization SQL Databases Populär

4 dagar

30950 kr

Kod: M10987

Datum: 12 februari, 12 mars, 26 mars, 9 april, fler

Denna avancerade SQL Server-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 12 februari, 12 mars, 23 april, 22 maj, 20 augusti
Göteborg 12 februari, 12 mars, 26 mars, 23 april, 22 maj, 18 juni, 20 augusti
Malmö 12 februari, 12 mars, 9 april, 23 april, 22 maj, 20 augusti
Linköping 12 februari, 12 mars, 23 april, 22 maj, 20 augusti

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

25950 kr

Kod: M20768

Datum: 31 januari, 12 mars, 21 maj

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 31 januari, 12 mars, 21 maj
Malmö 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Linköping 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Umeå 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Premise

3 dagar

25950 kr

Kod: M20765-1

Datum: 26 februari, 19 mars, 2 juli

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Du lär dig att installera, konfigurera, uppgradera eller migrera samt de egenskaper och alternativ du behöver känna till för att utföra arbetet. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 26 februari, 2 juli
Göteborg 26 februari, 19 mars, 2 juli
Malmö 26 februari, 2 juli
Linköping 26 februari, 2 juli

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Azure Nyhet

2 dagar

19450 kr

Kod: M20765-2

Datum: 1 mars, 22 mars, 5 juli

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som vill lära sig att utnyttja Azure för driften av SQL Server. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 1 mars, 5 juli
Göteborg 1 mars, 22 mars, 5 juli
Malmö 1 mars, 5 juli
Linköping 1 mars, 5 juli

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 12 mars, 9 april, 14 maj

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 12 mars, 14 maj
Göteborg 12 mars, 9 april, 14 maj
Malmö 12 mars, 14 maj
Linköping 12 mars, 14 maj

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M10990

Datum: 19 februari, 7 maj

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 19 februari, 7 maj
Göteborg 19 februari, 7 maj
Malmö 19 februari, 7 maj
Linköping 19 februari, 7 maj

SQL Server 2016 - Developing part 2

2 dagar

19450 kr

Kod: M20762-2

Datum: 19 april, 24 maj, 31 maj

Kursen riktar sig utvecklare och tekniker som vill lära sig att skapa databaslösningar med SQL Server. Under kursen fördjupar du dina kunskaper om databasutveckling med SQL Server. Du lär dig bland annat att hantera avancerad tabelldesign och indexering, In-Memory-tabeller, att arbeta med XML samt använda geospatial data. Läs mer

Göteborg 19 april, 31 maj
Malmö 24 maj, 31 maj
Stockholm 31 maj
Umeå 31 maj

SQL Server 2016 - Developing part 1

3 dagar

24950 kr

Kod: M20762-1

Datum: 16 april, 21 maj, 28 maj

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner. Läs mer

Göteborg 16 april, 28 maj
Malmö 21 maj, 28 maj
Stockholm 28 maj
Linköping 28 maj

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 7 februari, 28 mars

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Stockholm 7 februari
Göteborg 7 februari, 28 mars
Malmö 7 februari
Linköping 7 februari

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Administering

5 dagar

32950 kr

Kod: M20462

Datum: 16 april

Denna SQL server 2014-kurs vänder sig till dig som skall installera, konfigurera, driftsätta och underhålla SQL Server 2014 eller SQL Server 2012. Kursen är även till nytta för dig som har en 2008-miljö. Läs mer

Stockholm 16 april
Göteborg 16 april
Malmö 16 april
Linköping 16 april

Analyzing Big Data with Microsoft R

3 dagar

25950 kr

Kod: M20773

Datum: 5 mars

During this course you will learn how to use Microsoft R Server to create and run an analysis on a large dataset, and how to utilize it in Big Data environments, such as a Hadoop or Spark cluster, or a SQL Server database. Läs mer

Stockholm 5 mars
Göteborg 5 mars
Malmö 5 mars
Linköping 5 mars

Masterclass: Hacking and Securing SQL Server with Michael Jankowski-Lorek

4 dagar

30950 kr

Kod: MC041

Datum: 14 maj

In this workshop you will analyze, learn and practice critical tasks for implementing highly secure SQL Server infrastructure. We ll start with identifying security needs regarding database servers and look at the most common attack types and use them on out of the box installation. In simple words we will hack our systems! Läs mer

Stockholm 14 maj

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: 29 januari

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Stockholm 29 januari

Masterclass: Advanced T-SQL Querying, Programming and Tuning with Itzik Ben-Gan

5 dagar

39950 kr

Kod: MC028

Datum: 21 maj

The course focuses on writing and tuning queries and programming with T-SQL in SQL Server 2012, 2014 and 2016. Läs mer

Stockholm 21 maj

Masterclass: Building and Managing High Availability Solutions with SQL Server with Herbert Albert Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: MC044

Datum: 22 maj

In this course you will learn basic aspects of High Availability as a Recovery Point Objective, Recovery Time Objective, measuring HA in percentage of time etc. Then you will get a brief overview of HA features introduced in Windows Server 2012 R2 2016, which are relevant for SQL Server solutions - domain domainless WFCS, cluster shared volumes, scale-out file services, storage spaces, storage replica, Hyper-V, etc. From the SQL Server perspective, the course will focus on the most popular HA DR features - Failover Clustering and Availability Groups. Läs mer

Stockholm 22 maj

SQL Server 2017 – DBA and Developer Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-1

Datum: 21 maj

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig bland annat om prestanda och tillgänghet, SQL Graph, Azure SQL Database och SQL on Linux. Läs mer

Stockholm 21 maj