SharePoint Server 2013 - Core Solutions

Denna SharePoint 2013-kurs riktar sig till tekniker som skall sätta upp, konfigurera och handha en Microsoft SharePoint Server 2013-miljö on-premise eller i molnet. Kursen är förberedande för testet 70-331, som är ett av stegen till certifieringen MCSE SharePoint Server 2013.

Under kursen lär du dig att konfigurera SharePoint 2013 och får även riktlinjer, best practice och förslag till hur du kan optimera din SharePoint 2013-installation.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the key features of SharePoint 2013
 • Design an information architecture
 • Design logical and physical architectures
 • Install and configure SharePoint Server 2013
 • Create web applications and site collections
 • Plan and configure service applications
 • Manage users and permissions
 • Configure authentication for SharePoint 2013
 • Secure a SharePoint 2013 deployment
 • Manage taxonomy
 • Configure user profiles
 • Configure enterprise search
 • Monitor and maintain a SharePoint 2013 environment

Förkunskaper

 

Förutom de kunskaper om serverplattformen som krävs, behöver du även grundläggande kunskaper i SharePoints upplägg och funktionalitet, motsvarande vår kurs Introduktion till SharePoint

Såhär skriver Microsoft om de Windows Server-relaterade kunskaper du behöver:

An ideal candidate will have at least one year of experience with deploying and administering multiple SharePoint 2010 farms across a large enterprise. Because many customers skipped upgrading from SharePoint 2007, a candidate can also have at least 2 years of experience with SharePoint 2007 and knowledge of the differences between 2007 and 2010, particularly the Service Application model. A candidate can demonstrate the following skills:

 • Software management in a Windows 2008 R2 enterprise server or Windows Server 2012 environment.
 • Deploying and managing applications natively, virtually and in the cloud.
 • Administering Internet Information Services (IIS).
 • Configuring Active Directory for use in authentication, authorization and as a user store.
 • Managing an application remotely using Windows PowerShell 2.0.
 • Connecting applications to Microsoft SQL Server.
 • Implementing Claims-based Security.

Ämnesområden

Describe the key features of SharePoint 2013

 • Key Components of a SharePoint Deployment
 • New Features in SharePoint 2013
 • SharePoint 2013 Deployment Options

Designing an Information Architecture

 • Understanding Business Requirements
 • Organizing Information In SharePoint Server 2013
 • Planning for Discoverability

Designing a Logical Architecture

 • Identifying Business Requirements
 • Overview of SharePoint Server 2013 Logical Architecture
 • Documenting Your Logical Architecture

Designing a Physical Architecture

 • Designing Physical Components for SharePoint Deployments
 • Designing Supporting Components for SharePoint Deployments
 • SharePoint Farm Topologies
 • Mapping a Logical Architecture Design to a Physical Architecture Design

Installing and Configuring SharePoint Server 2013

 • Installing SharePoint Server 2013
 • Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings
 • Scripting Installation and Configuration

Creating Web Applications and Site Collections

 • Creating Web Applications
 • Configuring Web Applications
 • Creating and Configuring Site Collections

Planning and Configuring Service Applications

 • Introduction to Service Application Architecture
 • Creating and Configuring Service Applications

Managing Users and Permissions

 • Authorization in SharePoint 2013
 • Managing Access to Content

Configuring Authentication for SharePoint 2013

 • Overview of Authentication
 • Configuring Federated Authentication
 • Configuring Server-to-Server Authentication

Securing a SharePoint 2013 Deployment

 • Securing the Platform
 • Configuring Farm-Level Security

Managing Taxonomy

 • Managing Content Types
 • Understanding Term Stores and Term Sets
 • Managing Term Stores and Term Sets

Configuring User Profiles

 • Configuring the User Profile Service Application
 • Managing User Profiles and Audiences

Configuring Enterprise Search

 • Understanding the Search Service Architecture
 • Configuring Enterprise Search
 • Managing Enterprise Search

Monitoring and Maintaining a SharePoint 2013 Environment

 • Monitoring a SharePoint 2013 Environment
 • Tuning and Optimizing a SharePoint Environment
 • Planning and Configuring Caching
 • Troubleshooting a SharePoint 2013 Environment

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20331

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com