Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Med 9 kursnivåer, 11 olika kurser och täta kursstarter är Excelkurser ett av Addskills största utbildningsområden. Addskills kursledare är erkänt duktiga pedagoger med stor praktisk erfarenhet av Excel.

Hos Addskills finns excelutbildning från grundnivå där du lär dig skapa och redigera kalkyler och diagram i Excel, arbeta med funktion samt flik- och fönsterhantering. Vill du lära dig mer avancerade funktioner i Excel såsom Pivottabeller, Macron, Leta rad eller liknande passar våra utbildningar perfekt.

Excel är ett dagligt verktyg som många använder och är i behov av. För att bli effektivare och enklare kunna utnyttja alla delar av Excel, oavsett om du använder Excel 2010, Excel 2013 eller är nyfiken på Excel 2016 hittar du utbildningar hos Addskills.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Addskills Online e-learning

Addskills Online

Lär dig hela Office-paketet med våra enkla e-kurser! 

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 30 oktober, 7 november, 27 november, 12 december, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 30 oktober, 7 november, 27 november, 12 december, 22 januari
Umeå 30 oktober, 7 november, 27 november, 12 december, 18 december, 22 januari
Linköping 30 oktober, 7 november, 27 november, 12 december, 22 januari
Malmö 30 oktober, 7 november, 27 november, 27 november, 12 december, 22 januari

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 25 november, 10 december, 16 december, 20 januari

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 25 november, 10 december, 20 januari
Umeå 25 november, 10 december, 16 december, 20 januari
Linköping 25 november, 10 december, 20 januari
Malmö 25 november, 10 december, 20 januari

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 1 november, 6 december, 24 januari

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 1 november, 6 december, 24 januari
Göteborg 1 november, 6 december, 24 januari
Malmö 1 november, 6 december, 24 januari
Linköping 1 november, 6 december, 24 januari

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 25 oktober, 9 december

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet är digitalt och innehåller både teori och övningar. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 9 december
Umeå 25 oktober, 9 december
Malmö 25 oktober, 9 december
Linköping 25 oktober, 9 december

Hantera kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 24 oktober

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 24 oktober
Göteborg 24 oktober
Linköping 24 oktober
Malmö 24 oktober

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 25 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 25 november
Umeå 25 november
Malmö 25 november
Linköping 25 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 11 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 11 december
Göteborg 11 december
Linköping 11 december
Malmö 11 december

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer