Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Med 9 kursnivåer, 11 olika kurser och täta kursstarter är Excelkurser ett av Addskills största utbildningsområden. Addskills kursledare är erkänt duktiga pedagoger med stor praktisk erfarenhet av Excel. Hos Addskills finns excelutbildning från grundnivå där du lär dig skapa och redigera kalkyler och diagram i Excel, arbeta med funktion samt flik- och fönsterhantering. Vill du lära dig mer avancerade funktioner i Excel såsom Pivottabeller, Macron, Leta rad eller liknande passar våra utbildningar perfekt. Excel är ett dagligt verktyg som många använder och är i behov av. För att bli effektivare och enklare kunna utnyttja alla delar av Excel, oavsett om du använder Excel 2010, Excel 2013 eller är nyfiken på Excel 2016 hittar du utbildningar hos Addskills 

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 25 september, 16 oktober, 23 oktober, 24 oktober, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari
Göteborg 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 6 november, 13 november, 11 december, 18 december, 15 januari
Malmö 25 september, 16 oktober, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 22 november, 11 december, 15 januari
Linköping 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 19 oktober, 25 oktober, 9 november, 16 november, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Malmö 19 oktober, 25 oktober, 30 november, 13 december, 18 januari
Stockholm 25 oktober, 16 november, 13 december, 18 januari
Göteborg 25 oktober, 9 november, 13 december, 18 januari
Linköping 25 oktober, 13 december, 18 januari

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 25 september, 30 oktober, 4 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 25 september, 30 oktober, 4 december
Göteborg 25 september, 30 oktober, 4 december
Malmö 25 september, 30 oktober, 4 december
Linköping 25 september, 30 oktober, 4 december

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 19 oktober, 8 november, 15 november, 17 januari

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Malmö 19 oktober, 15 november, 17 januari
Göteborg 8 november, 15 november, 17 januari
Stockholm 15 november, 17 januari
Umeå 15 november, 17 januari

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 27 oktober, 15 december

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 27 oktober, 15 december
Göteborg 27 oktober, 15 december
Malmö 27 oktober, 15 december
Linköping 27 oktober, 15 december

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 21 november

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 21 november
Göteborg 21 november, 21 november
Umeå 21 november, 21 november
Malmö 21 november, 21 november

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 30 oktober, 20 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Malmö 30 oktober, 20 november
Stockholm 20 november
Göteborg 20 november
Linköping 20 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 8 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 8 november
Göteborg 8 november
Malmö 8 november
Linköping 8 november

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer