Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Med 9 kursnivåer, 11 olika kurser och täta kursstarter är Excelkurser ett av Addskills största utbildningsområden. Addskills kursledare är erkänt duktiga pedagoger med stor praktisk erfarenhet av Excel. Hos Addskills finns excelutbildning från grundnivå där du lär dig skapa och redigera kalkyler och diagram i Excel, arbeta med funktion samt flik- och fönsterhantering. Vill du lära dig mer avancerade funktioner i Excel såsom Pivottabeller, Macron, Leta rad eller liknande passar våra utbildningar perfekt. Excel är ett dagligt verktyg som många använder och är i behov av. För att bli effektivare och enklare kunna utnyttja alla delar av Excel, oavsett om du använder Excel 2010, Excel 2013 eller är nyfiken på Excel 2016 hittar du utbildningar hos Addskills.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Addskills Online e-learning

Addskills Online

Lär dig hela Office-paketet med våra enkla e-kurser! 

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 12 mars, 22 mars, 26 mars, 9 april, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 12 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Göteborg 12 mars, 26 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Malmö 12 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 21 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Linköping 12 mars, 22 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 15 mars, 28 mars, 12 april, 16 april, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Stockholm 15 mars, 12 april, 16 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Göteborg 15 mars, 28 mars, 12 april, 16 april, 7 maj, 30 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Malmö 15 mars, 12 april, 16 april, 7 maj, 28 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Linköping 15 mars, 12 april, 16 april, 26 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 26 mars, 23 april, 27 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 26 mars, 23 april, 27 juni
Göteborg 26 mars, 23 april, 27 juni
Malmö 26 mars, 23 april, 27 juni
Linköping 26 mars, 23 april, 27 juni

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 14 mars, 11 april, 16 maj

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 14 mars, 11 april, 16 maj
Linköping 14 mars, 11 april, 16 maj
Umeå 14 mars, 11 april, 16 maj
Göteborg 14 mars, 11 april, 16 maj

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 19 mars, 18 juni

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 19 mars, 18 juni
Göteborg 19 mars, 18 juni
Malmö 19 mars, 18 juni
Linköping 19 mars, 18 juni

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: 21 mars, 20 juni

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Stockholm 21 mars, 20 juni
Göteborg 21 mars, 20 juni
Malmö 21 mars, 20 juni
Linköping 21 mars, 20 juni

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 18 maj, 1 juni

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 18 maj
Göteborg 18 maj, 1 juni
Malmö 18 maj
Linköping 18 maj

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 12 mars

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 12 mars
Göteborg 12 mars
Malmö 12 mars
Linköping 12 mars

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 17 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer