Office-utbildning

Office-paketet - Kurser och utbildning

Microsoft Office är en produktsvit som kombinerar flera olika typer av programvara för att skapa dokument, kalkylblad och presentationer samt för att hantera e-post. Det finns många möjligheter med Office-paketet om du bara vet hur det kan användas. Har du full insikt i hur Office kan underlätta din och dina medarbetares vardag? Vi kan erbjuda allt från grundkurser i Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Outlook till avancerade utbildningar där programmering och skapande av databaser står i fokus. Våra kurser riktar sig mot dig som arbetar som controller, ekonomichef, analytiker, IT-proffs eller helt enkelt vill lära dig använda Office-paketet på ett optimalt sätt. Grundkurs eller fördjupning, vi erbjuder våra utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå eller som distanskurs/onlineutbildning. Nedan hittar du vårt utbud av kurser i Office 2016 samt äldre versioner av Microsoft Office. Vi kan även skräddarsy utbildningar som passar perfekt utifrån dina behov. 

Addskills Online e-learning

Addskills Online

Lär dig hela Office-paketet med våra enkla e-kurser! 

Kurser inom Office-paketet

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 28 mars, 12 april, 25 april, 26 april, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Göteborg 28 mars, 12 april, 25 april, 7 maj, 30 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Stockholm 12 april, 25 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Malmö 12 april, 25 april, 7 maj, 28 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Linköping 12 april, 25 april, 26 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 9 april, 2 maj, 14 maj, 21 maj, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Göteborg 9 april, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Malmö 9 april, 2 maj, 14 maj, 21 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Linköping 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 7 maj, 31 maj, 11 juni, 25 juni, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Stockholm 7 maj, 11 juni, 16 augusti
Göteborg 7 maj, 11 juni, 25 juni, 16 augusti
Malmö 7 maj, 31 maj, 11 juni, 16 augusti
Linköping 7 maj, 11 juni, 16 augusti

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 26 mars, 23 april, 27 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 26 mars, 23 april, 27 juni
Göteborg 26 mars, 23 april, 27 juni
Malmö 26 mars, 23 april, 27 juni
Linköping 26 mars, 23 april, 27 juni

Arbeta smartare med Office 365

1 dagar

6950 kr

Kod: A103

Datum: 13 april, 28 maj, 18 juni

I denna kurs går vi igenom de produkter som ingår i Office 365 ur ett användarperspektiv och hur de stödjer ett modernt arbetssätt. Fokus ligger på samarbete och kommunikation och efter kursen förstår du vad OneDrive, SharePoint och Skype for business är, samt hur dessa integreras med dina vanliga Officeprodukter som Word, Excel och Outlook. Du får också en genomgång av Office Web Apps. Läs mer

Stockholm 13 april, 28 maj, 18 juni
Göteborg 13 april, 28 maj, 18 juni
Malmö 13 april, 28 maj, 18 juni
Linköping 13 april, 28 maj, 18 juni

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 8 maj, 12 juni, 17 augusti

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Efter kursen kan du också skapa och anpassa formgivningsmallar. Du får även tips om vad du ska tänka på vid skapandet av PowerPoint-bildspel. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Göteborg 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Malmö 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Linköping 8 maj, 12 juni, 17 augusti

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 11 april, 16 april, 16 maj

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 11 april, 16 maj
Malmö 11 april, 16 april, 16 maj
Linköping 11 april, 16 maj
Umeå 11 april, 16 maj

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A186

Datum: 23 mars, 21 maj

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Stockholm 23 mars, 21 maj
Göteborg 23 mars, 21 maj
Malmö 23 mars, 21 maj
Linköping 23 mars, 21 maj

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 18 maj, 1 juni

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 18 maj
Göteborg 18 maj, 1 juni
Malmö 18 maj
Linköping 18 maj

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 29 maj

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 29 maj
Göteborg 29 maj
Malmö 29 maj
Linköping 29 maj

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 17 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 16 april

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Efter kursen kan du skapa en databas samt uppdatera, sammanställa och presentera data på olika sätt. Till databasen skapar du formulär för att visa information tydligt och underlätta inmatning. Du lär dig också att ta fram egna rapporter och frågor för att presentera data från databasen. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 16 april
Umeå 16 april
Göteborg 16 april
Malmö 16 april

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A118

Datum: 12 juni

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Efter denna kurs kan du hantera olika typer av numreringar, automatiska referenser och du vet också hur du skapar och använder egna snabbformat. Du kan infoga innehållsförteckningar och vet hur de är uppbyggda. Du vet också vad det verkligen innebär att kopiera innehåll från ett dokument till ett annat. Du vet också hur du kan använda avsnitt för att dela in ditt dokument i olika kapitel med nya numreringar. Du har också en bild av vilken känslig information som kan finnas i ditt dokument, om du skulle välja att mejla det. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 12 juni
Göteborg 12 juni
Malmö 12 juni
Linköping 12 juni

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 18 juni

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 18 juni
Göteborg 18 juni
Malmö 18 juni
Linköping 18 juni

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: 20 juni

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Stockholm 20 juni
Göteborg 20 juni
Malmö 20 juni
Linköping 20 juni

Effektiv kommunikation och uppföljning med Microsoft Outlook 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A166

Datum: 9 maj

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens och eller veckans åtaganden. Läs mer

Stockholm 9 maj
Göteborg 9 maj
Malmö 9 maj
Linköping 9 maj

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 4 maj

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autotext, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmall. Läs mer

Stockholm 4 maj
Göteborg 4 maj
Malmö 4 maj
Linköping 4 maj

Säkerhetsutbildning för medarbetare

1 dagar

6450 kr

Kod: A142

Datum: Kursen hålls på begäran

Dagens IT-miljö är utmanande och full med möjligheter samtidigt som det finns stora risker. Datorn och mobilen är företagets utrustning, men samtidigt är det numera en mänsklig rättighet att surfa på Aftonbladet, boka klipptid och lyssna på Spotify. De senaste åren har hackare stulit information och saboterat värden för flera miljarder kronor världen över. Läs mer

Programmera med Microsoft Word VBA 2010/2013/2016

3 dagar

15950 kr

Kod: A117

Datum: Kursen hålls på begäran

Efter kursen kan du skapa mallar med dialogrutor. Användaren kan mata in önskad information i dem och informationen hamnar sedan på rätt plats i ett dokument. Du kan automatisera arbetet med Word VBA genom att skapa procedurer och koppla dem till knappar eller menykommandon. För Word 2007 får du även en inblick i hur du kan skapa en egen menyflik. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Kommunicera och samarbeta med Microsoft Skype för företag 2015

1 dagar

6450 kr

Kod: A160

Datum: Kursen hålls på begäran

Skype för företag är en integrerad del av Microsofts produktivitetsplattform och är tillsammans med Exchange Server och Office en komplett lösning för kommunikation som både inkluderar e-post, röstsamtal, chat liksom ljud- och videokonferens på ett och samma ställe. Under den här kursen får du en bred översikt och lär dig hantera all grundfunktionalitet kring hur du kan kommunicera med Skype för företag. Läs mer