Office-utbildning

Office-paketet - Kurser och utbildning

Microsoft Office är en produktsvit som kombinerar flera olika typer av programvara för att skapa dokument, kalkylblad och presentationer samt för att hantera e-post. Det finns många möjligheter med Office-paketet om du bara vet hur det kan användas. Har du full insikt i hur Office kan underlätta din och dina medarbetares vardag? Vi kan erbjuda allt från grundkurser i Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Outlook till avancerade utbildningar där programmering och skapande av databaser står i fokus. Våra kurser riktar sig mot dig som arbetar som controller, ekonomichef, analytiker, IT-proffs eller helt enkelt vill lära dig använda Office-paketet på ett optimalt sätt. Grundkurs eller fördjupning, vi erbjuder våra utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå eller som distanskurs/onlineutbildning. Nedan hittar du vårt utbud av kurser i Office 2016 samt äldre versioner av Microsoft Office. Vi kan även skräddarsy utbildningar som passar perfekt utifrån dina behov. 

Addskills Online e-learning

Addskills Online

Lär dig hela Office-paketet med våra enkla e-kurser! 

Kurser inom Office-paketet

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Umeå 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Linköping 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Malmö 20 januari, 10 februari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 9 juli, 12 augusti
Umeå 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti
Linköping 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti
Malmö 22 januari, 12 februari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 12 mars, 9 april, 15 maj, 29 juni, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Göteborg 12 mars, 12 mars, 9 april, 9 april, 15 maj, 15 maj, 29 juni, 17 augusti
Malmö 12 mars, 9 april, 9 april, 9 april, 15 maj, 29 juni, 17 augusti
Stockholm 12 mars, 9 april, 15 maj, 29 juni, 17 augusti
Linköping 12 mars, 9 april, 9 april, 15 maj, 29 juni, 17 augusti

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 24 januari, 6 mars, 8 maj, 6 juli, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Göteborg 24 januari, 6 mars, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Stockholm 24 januari, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Malmö 24 januari, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Linköping 24 januari, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti

Arbeta smartare med Office 365

1 dagar

6950 kr

Kod: A103

Datum: 13 januari, 17 februari, 20 mars, 5 juni, fler

I denna kurs går vi igenom de produkter som ingår i Office 365 ur ett användarperspektiv och hur de stödjer ett modernt arbetssätt. Fokus ligger på samarbete och kommunikation och efter kursen förstår du vad OneDrive, SharePoint och Skype for business är, samt hur dessa integreras med dina vanliga Officeprodukter som Word, Excel och Outlook. Du får också en genomgång av Office Web Apps. Läs mer

Göteborg 13 januari, 17 februari, 17 februari, 20 mars, 5 juni, 21 augusti
Stockholm 13 januari, 17 februari, 20 mars, 5 juni, 21 augusti
Linköping 13 januari, 17 februari, 20 mars, 5 juni, 21 augusti
Malmö 13 januari, 17 februari, 20 mars, 5 juni, 21 augusti

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 22 januari, 9 mars, 24 juni

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Efter kursen kan du skapa en databas samt uppdatera, sammanställa och presentera data på olika sätt. Till databasen skapar du formulär för att visa information tydligt och underlätta inmatning. Du lär dig också att ta fram egna rapporter och frågor för att presentera data från databasen. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 22 januari, 9 mars, 24 juni
Umeå 22 januari, 9 mars, 24 juni
Linköping 22 januari, 9 mars, 24 juni
Malmö 22 januari, 9 mars, 24 juni

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 25 mars, 3 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 25 mars, 3 juni
Göteborg 25 mars, 25 mars, 3 juni
Malmö 25 mars, 3 juni
Linköping 25 mars, 3 juni

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 14 april, 6 juli

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Göteborg 14 april, 14 april, 6 juli
Stockholm 14 april, 6 juli
Malmö 14 april, 6 juli
Linköping 14 april, 6 juli

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 14 februari, 20 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet är digitalt och innehåller både teori och övningar. Läs mer

Stockholm 14 februari, 20 maj
Umeå 14 februari, 20 maj
Linköping 14 februari, 20 maj
Malmö 14 februari, 20 maj

Samarbeta effektivare med Microsoft OneNote

1 dagar

6950 kr

Kod: A170

Datum: 24 februari, 5 juni

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan lagra och dela information på ett och samma lättåtkomliga ställe. Läs mer

Stockholm 24 februari, 5 juni
Umeå 24 februari, 5 juni
Linköping 24 februari, 5 juni
Malmö 24 februari, 5 juni

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A186

Datum: 21 februari, 8 juni

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Stockholm 21 februari, 8 juni
Göteborg 21 februari, 8 juni
Malmö 21 februari, 8 juni
Linköping 21 februari, 8 juni

Hantera kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 13 mars, 29 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 13 mars, 29 maj
Göteborg 13 mars, 29 maj
Malmö 13 mars, 29 maj
Linköping 13 mars, 29 maj

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 21 februari, 18 juni

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmall. Läs mer

Stockholm 21 februari, 18 juni
Umeå 21 februari, 18 juni
Malmö 21 februari, 18 juni
Linköping 21 februari, 18 juni

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 10 februari, 11 maj

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 10 februari, 11 maj
Göteborg 10 februari, 11 maj
Linköping 10 februari, 11 maj
Malmö 10 februari, 11 maj

Effektiv kommunikation och uppföljning med Microsoft Outlook 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A166

Datum: 29 maj

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens och eller veckans åtaganden. Läs mer

Stockholm 29 maj
Göteborg 29 maj
Malmö 29 maj
Linköping 29 maj

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 13 mars

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Efter kursen kan du också skapa och anpassa formgivningsmallar. Du får även tips om vad du ska tänka på vid skapandet av PowerPoint-bildspel. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Läs mer

Stockholm 13 mars
Umeå 13 mars
Linköping 13 mars
Malmö 13 mars

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 30 mars

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 30 mars
Umeå 30 mars
Linköping 30 mars
Malmö 30 mars

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A118

Datum: 3 april

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Efter denna kurs kan du hantera olika typer av numreringar, automatiska referenser och du vet också hur du skapar och använder egna snabbformat. Du kan infoga innehållsförteckningar och vet hur de är uppbyggda. Du vet också vad det verkligen innebär att kopiera innehåll från ett dokument till ett annat. Du vet också hur du kan använda avsnitt för att dela in ditt dokument i olika kapitel med nya numreringar. Du har också en bild av vilken känslig information som kan finnas i ditt dokument, om du skulle välja att mejla det. Läs mer

Stockholm 3 april
Göteborg 3 april
Malmö 3 april
Linköping 3 april

Arbeta effektivt med Windows och Office

1 dagar

6450 kr

Kod: A101

Datum: 19 mars

På denna kurs lär du dig vad som behövs för att kunna hantera din dator och operativsystemet Windows med menyer, dialogrutor och fönster. Du skapar mappar och kopierar, flyttar och raderar filer. Du får reda på vad de olika programmen i Microsoft Office används till och lär dig att söka information på Internet. Läs mer

Stockholm 19 mars
Göteborg 19 mars
Malmö 19 mars
Linköping 19 mars

Säkerhetsutbildning för medarbetare

1 dagar

6450 kr

Kod: A142

Datum: Kursen hålls på begäran

Dagens IT-miljö är utmanande och full med möjligheter samtidigt som det finns stora risker. Datorn och mobilen är företagets utrustning, men samtidigt är det numera en mänsklig rättighet att surfa på Aftonbladet, boka klipptid och lyssna på Spotify. De senaste åren har hackare stulit information och saboterat värden för flera miljarder kronor världen över. Läs mer