Office 365 Infrastructure Experts Guide - Concepts, Azure Platform and O365 PowerShell

Office 365 Infrastructure Experts Guide - Concepts, Azure Platform and O365 PowerShell

På en dag går vi igenom grundläggande koncept och begrepp förknippade med Office 365 och Azure-plattformen. Vi går även in på PowerShell-skript för att styra och automatisera administrationen i dessa molnmiljöer. Vi sätter upp en miljö och automatiserar med cmd-lets samt skapar rapporter med PowerShell i Office 365.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den första i en serie delkurser som tillsammans går på djupet och ger dig best practice inom nyckelkomponenterna i en Office 365-baserad infrastruktur. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Office 365 Experts Guide”.

Förkunskaper

Students will require some preparation before course start in form of registering accounts used for the course. Students should have prior experience navigating within the Office 365 environment. 

 • A good knowledge within AD DS 
 • An understanding of AD FS 
 • Experience of working with DNS 
 • Experience of working with certificates, including Public Key Infrastructure (PKI) certificates 
 • Experience of working with Windows PowerShell 
 • Experience of working with Exchange Server 2013 or later
 • Experience of working with Lync Server 2013 or Skype for Business Server 2015
 • Experience of working with SharePoint Server 2013 or later is beneficial but not required

Ämnesområden

 • Understanding the Office 365 core services and the Azure Platform 
 • Mastering Office 365 and Azure Licensing 
 • Creating a Trial Office 365 tenant and adding an Azure subscription 
 • Completing the initial configuration and setup of Office 365 and Azure 
 • Mastering DNS and custom domain management 
 • Creating the lab environment in Azure and Office 365 
 • Mastering authentication including MFA, App Passcode, and synch/SSO 
 • Staying in Sync with Monthly Updates 
 • Intro PowerShell Scripting
 • Get-Command-Noun Msol
 • Managing users in Office 365
 • Get Office 365 Users
 • Get MSOIUser cmdlet and Properties
 • Get MSOIUser cmdlet and Parameters
 • Password Expiry Information for Office 365 Users
 • Getting Creation Date and Time of O365 users
 • Reporting O365 Groups Summary
 • Reporting Office 365 Groups without Description

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod T2605-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

16 mars

8 juni

Kunduppgifter