Microsoft Exchange Administration - Client Access and Mail Flow

Client Access and Mail Flow

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server.

Kursen beskriver också planering och konfiguration av meddelandeöverföring i en Exchange Server-organisation. Du lär dig att planera, konfigurera och hantera transporttjänster för att tillhandahålla effektiv kommunikation mellan dina Exchange-servrar, Exchange Online och andra mailservrar på Internet.

Då smartphones och surfplattor blir alltmer populära, och eftersom många smartphone-användare använder sina enheter intensivt för e-post, kalender, uppgifter och andra samarbetsformer, lär du dig även hur du hanterar mobila enheter. Slutligen lär du dig att felsöka transporttjänster när problem uppstår i olika scenarier så att du kan ge din organisation en hälsosam och pålitlig meddelandeinfrastruktur.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den andra i en serie delkurser som tillsammans behandlar hur du planerar och konfigurerar sk Messaging med Exchange i en Microsoft 365-baserad infrastruktur. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Microsoft Exchange Administration”.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i den tekniska aspekten på Office 365, samt grundläggande kunskaper i Windows- och AD-baserade nätverk och Microsoft Exchange-teknologier. 

Ämnesområden

Managing Client AccessLessons  

 • Implementing Client Access Services 
 • Managing Client Devices 
 • Configuring Outlook on the Web 
 • Troubleshooting Client Access 

Managing Mobile DevicesLessons  

 • Mobile Device Mailbox Policies 
 • Managing Mobile Device Access 

Managing the Transport PipelineLessons  

 • Overview of Transport Services 
 • Configuring Message Transport 
 • Managing Transport Rules 

Managing and Troubleshooting Mail FlowLessons  

 • Managing Mail Flow 
 • Troubleshooting Mail Flow 
 • Troubleshooting Transport Issues 
 • Troubleshooting with Logs 

Course ConclusionLab: Managing Client Access and Mail Flow 

 • Create a Custom Receive Connector 
 • Create a Custom Send Connector 
 • Enabling and Disabling ActiveSync for a Single Mailbox 
 • Enabling and Disabling ActiveSync for Multiple Mailboxes 
 • Enabling and Disabling MAPI Access to a Single Mailbox 
 • Enabling and Disabling MAPI Access to Multiple Mailboxes 

Om kursen

Pris: 20 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod MMS-200T02

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com