Business Intelligence - Teknik och utveckling

Business Intelligence kräver ett bra system för att skapa överblick över beslutsunderlaget. Data från olika källor ska analyseras och rapporter ska skapas, för att underlätta arbetet krävs kunskaper och ett bra system för beslutsstöd. Utbilda dig inom SQL Server Data Warehouse (SSIS), Data Models (SSAS) och Reporting Services (SSRS) och gå vidare med att bygga och stötta self-service BI-lösningar med analysspråket R, Excel, SharePoint och Power BI samt Azure Machine Learning för att skapa relevanta självbetjäningslösningar för datamodellering och rapporter.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Teknik och utveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

25950 kr

Kod: M20768

Datum: 31 januari, 12 mars, 21 maj

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 31 januari, 12 mars, 21 maj
Malmö 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Linköping 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Umeå 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 12 mars, 9 april, 14 maj

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 12 mars, 14 maj
Göteborg 12 mars, 9 april, 14 maj
Malmö 12 mars, 14 maj
Linköping 12 mars, 14 maj

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M10990

Datum: 19 februari, 7 maj

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 19 februari, 7 maj
Göteborg 19 februari, 7 maj
Malmö 19 februari, 7 maj
Linköping 19 februari, 7 maj

Cloud Data Science with Azure Machine Learning

5 dagar

34950 kr

Kod: M20774

Datum: 12 mars, 28 maj

During this course you will learn how to analyze and present data by using Azure Machine Learning, and to get an introduction to the use of machine learning with big data tools such as HDInsight and R Services. Läs mer

Stockholm 12 mars, 28 maj
Göteborg 12 mars, 28 maj
Malmö 12 mars, 28 maj
Linköping 12 mars, 28 maj

Analyzing Big Data with Microsoft R

3 dagar

25950 kr

Kod: M20773

Datum: 5 mars

During this course you will learn how to use Microsoft R Server to create and run an analysis on a large dataset, and how to utilize it in Big Data environments, such as a Hadoop or Spark cluster, or a SQL Server database. Läs mer

Stockholm 5 mars
Göteborg 5 mars
Malmö 5 mars
Linköping 5 mars

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: 22 maj

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer

Stockholm 22 maj

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 28 mars

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Göteborg 28 mars

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part A: Fundamentals of Machine Learning

2 dagar

19950 kr

Kod: MC047

Datum: 28 maj

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Microsoft Machine Learning Server and SQL Server 2017, and introduces the most important concepts and tools. Läs mer

Stockholm 28 maj

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part B: Intermediate Machine Learning in R on SQL Server and Microsoft ML Server

3 dagar

28950 kr

Kod: MC048

Datum: 30 maj

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Microsoft Machine Learning Server and SQL Server 2017. By popular demand, this course teaches programming in R and how to use it for machine learning on the Microsoft platform. Most of the course is also applicable to Python programmers, as the key libraries are the same. Läs mer

Stockholm 30 maj

SQL Server 2014 - Designing Business Intelligence Solutions

4 dagar

30450 kr

Kod: M20467mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till BI-utvecklare och BI-arkitekter som vill lära sig design av BI-lösningar. Kursen är för dig som vill lära dig om guldkornen i SQL Server 2014 och få en större förståelse om metoder och processer för att skapa och underhålla en BI-lösning. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Data Warehouse

5 dagar

31450 kr

Kod: M20463

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna SQL Server 2014-kurs lär du dig att sätta upp ett datalager, sk Data Warehouse, för att stödja en Business Intelligence BI -lösning med SQL Server. Kursens material och labbmiljö är baserade på SQL Server 2014, men den är även lämplig för dig som arbetar med SQL Server 2012. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services

2 dagar

18950 kr

Kod: M20466-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna SQL Server 2014 Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server Reporting Services SSRS . Läs mer

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: Kursen hålls på begäran

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Analysis Services - Data Models

3 dagar

23950 kr

Kod: M20466-1

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till Utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2012 eller 2014. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, Tabular Data Models och DAX. Läs mer