Business Intelligence - Dataanalys och aktivt beslutsstöd

Dessa BI-utbildningar riktar sig till chefer, beslutsfattare, analytiker och Data Scientists som vill ta kontroll över sitt beslutsstöd genom att kunna utföra egen dataanalys. Lär dig sammanställa och visualisera data genom att utnyttja self-service BI-lösningar med Excel, SharePoint, Power BI och Azure Machine Learning.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Vad säger tidigare deltagare?

Kompetenskort

Addskills kompetenskort är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för organisationer som behöver utbilda flera personer inom olika ämnesområden.

Kurser inom Dataanalys och aktivt beslutsstöd

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Power BI Fundamentals Nyhet

2 dagar

15450 kr

Kod: A540

Datum: 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni

This basic Power BI training is intended for end users who have access to complete data models and are ready to visualize data from these models. The course is designed for beginners and no previous experience is required. Läs mer

Göteborg 16 december, 3 februari, 4 maj, 4 maj, 29 juni
Stockholm 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni
Malmö 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni
Linköping 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni

Power BI for Advanced Users Nyhet

3 dagar

22450 kr

Kod: A541

Datum: 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli

Den här intensiva tredagarskursen vänder sig till duktiga användare och Data Stewards som vill lära sig mer om att använda verktygen i Power BI-stacken. Du lär dig vikten av att skapa bra datamodeller och hur du använder DAX och Power Query för att hantera data från externa källor. Läs mer

Stockholm 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Umeå 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Linköping 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Malmö 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 27 januari, 23 mars, 1 juni

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Göteborg 23 mars, 23 mars, 1 juni
Stockholm 27 januari, 23 mars, 1 juni
Malmö 23 mars, 1 juni
Linköping 23 mars, 1 juni

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 31 augusti, 15 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 15 november
Göteborg 31 augusti, 15 november
Malmö 31 augusti, 15 november
Linköping 31 augusti, 15 november

Power BI for Data Wranglers Nyhet

2 dagar

17950 kr

Kod: A542

Datum: 20 februari, 11 juni

This training is designed for data wranglers, developers or data transformers, who want to transform raw data coming from one or more data sources and make that data ready for further analytics. Läs mer

Stockholm 20 februari, 11 juni
Malmö 20 februari, 11 juni
Göteborg 20 februari, 11 juni
Linköping 20 februari, 11 juni

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 13 december

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Stockholm 13 december
Umeå 13 december
Göteborg 13 december
Malmö 13 december

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer