Business Intelligence (BI) - Kurser och utbildning

Våra BI-utbildningar riktar sig mot dig som ska sammanställa och visualisera data för beslutstöd och dig som ska designa BI-system eller vill förstå hur systemen skapas. Nedan hittar du vårt utbud av kurser som bland annat behandlar SQL Server, PowerPivot, SharePoint och Data Mining. Vi har kurser för både teknisk BI-personal som ska utforma stödsystem för beslutsfattare och Self Service-utbildningar i verktyg för beslutsfattande IT-användare

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom Business Intelligence

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Power BI Fundamentals Nyhet

2 dagar

15450 kr

Kod: A540

Datum: 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni

This basic Power BI training is intended for end users who have access to complete data models and are ready to visualize data from these models. The course is designed for beginners and no previous experience is required. Läs mer

Göteborg 16 december, 3 februari, 4 maj, 4 maj, 29 juni
Stockholm 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni
Malmö 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni
Linköping 16 december, 3 februari, 4 maj, 29 juni

Power BI for Advanced Users Nyhet

3 dagar

22450 kr

Kod: A541

Datum: 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli

Den här intensiva tredagarskursen vänder sig till duktiga användare och Data Stewards som vill lära sig mer om att använda verktygen i Power BI-stacken. Du lär dig vikten av att skapa bra datamodeller och hur du använder DAX och Power Query för att hantera data från externa källor. Läs mer

Stockholm 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Umeå 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Linköping 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli
Malmö 18 december, 5 februari, 6 maj, 1 juli

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

33950 kr

Kod: M20767

Datum: 10 september, 29 oktober, 3 december

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 10 september, 29 oktober, 3 december
Göteborg 10 september, 29 oktober, 3 december
Malmö 10 september, 29 oktober, 3 december
Linköping 10 september, 29 oktober, 3 december

Developing Tabular SQL Data Models Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: A524

Datum: 17 februari, 6 april, 8 juni

Under den här lär du dig att skapa tabulära datamodeller. Du lär dig att importera data från olika källor och bygga robusta enterprise-modeller som kommer att vara grunden för all analys för din organisation. Du lär dig också hur du lägger på affärslogik genom att skapa beräknade kolumner, tabeller och mätetal med hjälp av DAX, språket i tabulära modeller. Läs mer

Stockholm 17 februari, 6 april, 8 juni
Linköping 17 februari, 6 april, 8 juni
Umeå 17 februari, 6 april, 8 juni
Malmö 17 februari, 6 april, 8 juni

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 27 januari, 23 mars, 1 juni

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Göteborg 23 mars, 23 mars, 1 juni
Stockholm 27 januari, 23 mars, 1 juni
Malmö 23 mars, 1 juni
Linköping 23 mars, 1 juni

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 8 oktober, 19 november

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Stockholm 8 oktober, 19 november
Göteborg 8 oktober, 8 oktober, 19 november
Malmö 8 oktober, 19 november
Linköping 8 oktober, 19 november

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 31 augusti, 15 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 15 november
Göteborg 31 augusti, 15 november
Malmö 31 augusti, 15 november
Linköping 31 augusti, 15 november

Power BI for Data Wranglers Nyhet

2 dagar

17950 kr

Kod: A542

Datum: 20 februari, 11 juni

This training is designed for data wranglers, developers or data transformers, who want to transform raw data coming from one or more data sources and make that data ready for further analytics. Läs mer

Stockholm 20 februari, 11 juni
Malmö 20 februari, 11 juni
Göteborg 20 februari, 11 juni
Linköping 20 februari, 11 juni

Implementing an Azure Data Solution

3 dagar

26450 kr

Kod: MDP-200T01

Datum: 3 februari, 4 maj

Under den här kursen lär du dig använda Azure som dataplattform och får bygga lösningar som utnyttjar olika teknologier och språk. Kursen täcker on-premises, hybrid- och cloudscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data. Du lär dig också om datasäkerhet, inklusive autentisering, auktorisation, datapolicies och standards. Dessutom lär du dig att implementera övervakning för både datalagring och databehandling. Slutligen behandlas optimering och katastrofåterställning av lösningar för Big Data, strömmande data och batchbearbetning. Läs mer

Stockholm 3 februari, 4 maj
Malmö 3 februari, 4 maj
Göteborg 3 februari, 4 maj
Umeå 3 februari, 4 maj

Designing an Azure Data Solution

2 dagar

19950 kr

Kod: MDP-201T01

Datum: 24 februari, 25 maj

Under den här kursen lär du dig att designa lösningar, med Azure som dataplattform, som utnyttjar olika teknologier och språk. Kursen täcker on-premises, cloud- och hybridscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data. Läs mer

Stockholm 24 februari, 25 maj
Linköping 24 februari, 25 maj
Umeå 24 februari, 25 maj
Göteborg 24 februari, 25 maj

SQL Server 2016 Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 24 februari, 25 maj

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 24 februari, 25 maj
Umeå 24 februari, 25 maj
Linköping 24 februari, 25 maj
Göteborg 24 februari, 25 maj

Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

3 dagar

26450 kr

Kod: MDP-100T01

Datum: 27 januari, 20 april

Den här utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att använda tjänsterna i Azure för att utveckla, träna och driftsätta Machine Learning-lösningar. Inledningsvis får du en översikt över de tjänster i Azure som stödjer Data Science. Därefter ligger fokus på Azure Machine Learning service och hur du automatiserar din data science-pipeline. Läs mer

Stockholm 27 januari, 20 april
Göteborg 27 januari, 20 april
Malmö 27 januari, 20 april
Linköping 27 januari, 20 april

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 13 december

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Stockholm 13 december
Umeå 13 december
Göteborg 13 december
Malmö 13 december

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: 14 februari

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer

Stockholm 14 februari
Umeå 14 februari
Linköping 14 februari
Göteborg 14 februari

Data Analysis with Python in Visual Studio

3 dagar

26950 kr

Kod: MC059

Datum: 16 december

Python is a dynamic language popular for web development, big data, science, and scripting. Python is powerful. The Python language is expressive and productive, it comes with a great standard library, and it s the center of a huge universe of wonderful third-party libraries. Python s readable style, quick edit-and-run development cycle, and batteries included philosophy mean that you can sit down and enjoy writing code rather than fighting compilers and thorny syntax. Läs mer

Stockholm 16 december

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Masterclass: Accelerated SQL Server Integration Services with Dejan Sarka Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: Kursen hålls på begäran

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer