Developing Windows Azure and Web Services

Denna kurs riktar sig till .NET-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och/eller mot externa källor. Kursen behandlar utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats.

Du lär dig

 • Query and manipulate data with Entity Framework
 • Use ASP.NET Web API to create HTTP-based services and consume them from .NET and non-.NET clients
 • Extend ASP.NET Web API services using message handlers, model binders, action filters, and media type formatters
 • Create SOAP-based services with the Windows Communication Foundation (WCF) and consume them from .NET clients
 • Apply design principles to service contracts and extend WCF services using custom runtime components and behaviors
 • Secure WCF services using transport and message security
 • Use Windows Azure Service Bus for relayed messaging and brokered messaging using queues and topics
 • Host services on on-premises servers, and on various Windows Azure environments, such as Web Roles, Worker Roles, and Web Sites
 • Deploy services to both on-premises servers and Windows Azure
 • Store and access data in Windows Azure Storage, and configure storage access rights
 • Monitor and log services, both on-premises and in Windows Azure
 • Implement federated authentication by using ACS with ASP.NET Web API services
 • Create scalable, load-balanced services

Alltid det senaste - Uppdatering av labbar

Microsofts molntjänster genomgår ständiga uppdateringar och förbättringar. Laborationerna på denna kurs sker i en skarp miljö där vi löpande, och ibland på mycket kort varsel, hanterar uppdateringar till labbar och labbmiljö. 

Ämnesområden

 • Overview of service and cloud technologies
 • Querying and manipulating data using Entity Framework
 • Creating and consuming ASP.NET Web API services
 • Extending and securing ASP.NET Web API services
 • Creating WCF services
 • Implementing Security in WCF services
 • Windows Azure Service Bus
 • Hosting services
 • Deploying Services
 • Windows Azure Storage
 • Monitoring and diagnostics
 • Identity management and access control
 • Scaling Services

Förkunskaper

Du behöver vara bekant med C#-programmering och med angränsande koncept som Lambda-uttryck, LINQ, n-tier, ADO.Net samt XML-datastrukturer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 35 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20487

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

28 maj

Kunduppgifter