Developing Microsoft Azure Solutions

Den här utbildningens fokus ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i Azure. Under kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP.NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha god erfarenhet av webbutveckling med ASP.NET och C#, samt en grundläggande kunskap om Azure-plattformen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

• Compare the services available in the Azure platform.
• Configure and deploy web applications.
• Creating Azure Web Apps from the gallery.
• Deploying and monitoring Azure Web Apps.
• Creating and configuring Azure Virtual Machines.
• Create and manage a storage account.
• Manage blobs and containers in a storage account.
• Create, configure and connect to a SQL Databases instance.
• Identify the implications of importing a SQL standalone database.
• Manage users, groups and subscriptions in an Azure Active Directory instance.
• Create a virtual network.

Ämnesområden

 • Overview of the Microsoft Azure Platform
 • Building Application Infrastructure in Azure
 • Hosting Web Applications on the Azure Platform
 • Storing SQL Data in Azure
 • Designing Cloud Applications for Resiliency
 • Storing Unstructured Data in Azure
 • Storing and Consuming Files from Azure Storage
 • Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus
 • Automating Integration with Azure Resources
 • DevOps in Azure
 • Securing Azure Web Applications

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 33 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20532

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

4 mars

13 maj

Kunduppgifter