Azure-utveckling

Gå kurs i Azure-utveckling eller i Azure SQL Database. Lär dig utveckla .NET-applikationer utifrån en modern molnbaserad arkitektur, från början anpassade till Microsofts molnplattform Azure.

Certifieringserbjudanden inom Azure

Öka dina chanser att lyckas med din certifiering inom Azure! Till ett förmånligt pris kan du lägga till en extra chans att klara testet eller välja både en extra chans och ett övningstest. 

Kurser inom Azure-utveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: A311

Datum: 29 januari, 23 april, 28 maj

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 is an intensive five-day course that teaches students how to develop and deploy custom software solutions to the Microsoft cloud using Microsoft Azure, Office 365 and SharePoint Online. The course examines developing with Microsoft Azure services, extending SharePoint Online and leveraging the authentication services provided through Azure Active Directory. Along the way. students will be exposed to cutting edge topics such as programming with the Microsoft Graph API and developing client-side web parts using the SharePoint Framework. Läs mer

Stockholm 29 januari, 23 april
Umeå 29 januari, 23 april
Göteborg 29 januari, 23 april, 28 maj
Malmö 29 januari, 23 april

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Azure Nyhet

2 dagar

19450 kr

Kod: M20765-2

Datum: 1 mars, 22 mars, 5 juli

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som vill lära sig att utnyttja Azure för driften av SQL Server. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 1 mars, 5 juli
Göteborg 1 mars, 22 mars, 5 juli
Malmö 1 mars, 5 juli
Linköping 1 mars, 5 juli

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

35450 kr

Kod: M20487

Datum: 12 februari, 28 maj

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen behandlar utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 12 februari, 28 maj
Göteborg 12 februari, 28 maj
Malmö 12 februari, 28 maj
Linköping 12 februari, 28 maj

Developing Microsoft Azure Solutions

4 dagar

30950 kr

Kod: M20532

Datum: 19 mars, 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP .NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet. Fokus under kursen ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i molnet. Läs mer

Stockholm 19 mars, 11 juni
Göteborg 19 mars, 11 juni
Malmö 19 mars, 11 juni
Linköping 19 mars, 11 juni

Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 9 april

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 9 april
Göteborg 9 april
Malmö 9 april
Linköping 9 april

Microsoft Azure - Architecting Workshop Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: M40442

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna workshop ger dig kunskaper som är nödvändiga för att utforma Azure-baserade lösningar, och är relevant för såväl infrastrukturellt arbete som applikationsutveckling. Arbetet i klassrummet börjar med en genomgång av de förkunskapsstudier som du utfört innan kursen. Vi arbetar sedan i grupper med flertalet verklighetsbaserade fallstudier för att utforma lösningar för Microsoft Azure. Läs mer

Architecting Microsoft Azure Solutions

5 dagar

35450 kr

Kod: M20535

Datum: Kursen hålls på begäran

Den här kursen vänder sig till arkitekter, utvecklare och IT-tekniker med erfarenhet av att bygga infrastruktur och applikationer på Azure-plattformen. Kursens fokus ligger på arkitekturella jämförelser mellan olika tjänster och tekniska vägval som måste göras för att implementera väldesignade lösningar. Läs mer