Microsoft Azure - Security Technologies

Under denna kurs lär du dig implementera säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsstatus samt identifiera och åtgärda sårbarheter genom att använda olika säkerhetsverktyg.

Kursen omfattar skripting och automation, virtualisering och Cloud N-tier-arkitektur. 

Förkunskaper

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom administration av en Azure-baserad infrastruktur, samt ha kommit i kontakt med uppgifter liknande kursens ämnesområden innan utbildningen. 

Ämnesområden

Identity and AccessLessons  

 •  Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions 
 • Configure Azure AD Privileged Identity Management 
 • Configure security for an Azure subscription 

Platform ProtectionLessons  

 • Understand cloud security 
 • Build a network 
 • Secure network 
 • Implement host security 
 • Implement platform security 
 • Implement subscription security 

Security OperationsLessons  

 • Configure security services 
 • Configure security policies by using Azure Security Center 
 • Manage security alerts 
 • Respond to and remediate security issues 
 • Create security baselines 

Data and applicationsLessons  

 • Configure security policies to manage data 
 • Configure security for data infrastructure 
 • Configure encryption for data at rest 
 • Understand application security 
 • Implement security for application lifecycle 
 • Secure applications 
 • Configure and manage Azure Key Vault 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod MAZ-500T00

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

13 januari

23 mars

1 juni

Kunduppgifter