Microsoft Azure - Security Technologies

Under denna kurs lär du dig implementera säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsstatus samt identifiera och åtgärda sårbarheter genom att använda olika säkerhetsverktyg.

Kursen omfattar skripting och automation, virtualisering och Cloud N-tier-arkitektur. 

Förkunskaper

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom administration av en Azure-baserad infrastruktur, samt ha kommit i kontakt med uppgifter liknande kursens ämnesområden innan utbildningen. 

Ämnesområden

Identity and AccessLessons  

 •  Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions 
 • Configure Azure AD Privileged Identity Management 
 • Configure security for an Azure subscription 

Platform ProtectionLessons  

 • Understand cloud security 
 • Build a network 
 • Secure network 
 • Implement host security 
 • Implement platform security 
 • Implement subscription security 

Security OperationsLessons  

 • Configure security services 
 • Configure security policies by using Azure Security Center 
 • Manage security alerts 
 • Respond to and remediate security issues 
 • Create security baselines 

Data and applicationsLessons  

 • Configure security policies to manage data 
 • Configure security for data infrastructure 
 • Configure encryption for data at rest 
 • Understand application security 
 • Implement security for application lifecycle 
 • Secure applications 
 • Configure and manage Azure Key Vault 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod MAZ-500T00

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

23 mars

1 juni

Kunduppgifter