Azure Infrastructure - Managing Subscriptions and Resources

Kom igång med att förstå och hantera grunderna i Azure som teknikplattform på en dag. På denna kurs lär du dig att hantera Azure-abonnemang och tjänster med tillgänglighet, policies och kravefterlevnad, samt även hur du kartlägger och beräknar förväntad belastning och kostnader. Du lär dig också hur molnresurser hanteras i Azure via såväl användar- som gruppkonton.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den första i en serie delkurser som tillsammans täcker ett antal centrala aspekter på en helt eller delvis Azure-baserad infrastruktur.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@addskills.com eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Om kursen

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, including access, policies, and compliance, as well as how to track and estimate service usage and related costs. Students also learn how cloud resources are managed in Azure through user and group accounts. Students learn how to grant appropriate access to Azure AD users, groups, and services through Role-based access control (RBAC). Students also discover the core monitoring tools and capabilities provided by Azure, including Azure Alerts and Activity Log. Students are then introduced to Log Analytics as a broad data analytics solution, and use this service to query and analyze operational data. Students then learn about the Azure Resource Manager deployment model, and how to work with resources, resource groups and ARM templates.

Because this course is the first course in the series for the Azure Administrator exams, there is a considerable amount of foundational content that is covered here in order to prepare students for the remaining courses in the curriculum. So students are provided with a lesson that covers tips and tricks for working in the Azure portal, as well as an introduction to key tools used in the Azure environment, such as the Cloud Shell and Resource Explorer. Emphasis is laid on PowerShell and the command line interface (CLI) as important skills to acquire not only in preparation for the exam but for the job role itself.

Audience profile

This course is for Azure Administrators. Azure Administrators manage the cloud services that span storage, networking, and compute cloud capabilities, with a deep understanding of each service across the full IT lifecycle. They take end-user requests for new cloud applications and make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor and adjust as appropriate. This role requires communicating and coordinating with vendors.  Azure Administrators use the Azure Portal and as they become more proficient they use PowerShell and the Command Line Interface.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Manage Azure subscriptions and billing, and implement Azure policies.
 • Implement access management with Azure users, groups, and role-based access control.
 • Use Azure Monitor to configure Azure alerts and review the Azure Activity Log.
 • Query and analyze Log Analytics data.
 • Deploy resources with ARM templates and organize Azure resources. 
 • Optimize your use of Azure tools like the Azure portal, Azure PowerShell, Cloud Shell and the Azure CLI.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i Windows-baserade operativsystem och nätverk, samt vara bekant med nyckelkomponenterna inom modern infrastruktur såsom virtualisering, molninfrastruktur och lagringsstrukturer.

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du:

 • Grundläggande förståelse för webbsajter
 • Grundläggande förståelse för Active Directory-koncept såsom domäner, domänkontrollanter och användare
 • Grundläggande förståelse för relationsdatabaser, såsom tabeller och enkla queries

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Managing Azure Subscriptions

In this module, you’ll learn about the components that make up an Azure subscription and how management groups are used to organize subscriptions into containers to allow you to control organizational governance and policy management across subscriptions. As well as learning about the different available types of subscription, you’ll see how to apply tags to your Azure resources to logically organize them by categories.

 • Overview of Azure Subscriptions
 • Billing
 • Azure Policy

Access Management for Cloud Resources

In this module you will learn the basics of role-based access control as it applies to users and groups. Focus on the administrator role and how it used in Azure.

 • Azure Users and Groups
 • Role-based Access Control

Monitoring and Diagnostics

In this module, you learn about the Azure Monitor and the many capabilities to ensure your Azure architecture is working correctly. Monitoring skills are explained in this first course and then demonstrated in the following courses. The two main elements explained in this module are Azure Alerts and Azure Activity Log.

 • Exploring Monitoring Capabilities in Azure
 • Azure Alerts
 • Azure Activity Log

Log Analytics

In this module, you will focus on Log Analytics. Log Analytics provides a way for you to collect, analyze, and query all types of connected data. It is a very powerful tool.

 • Introduction to Log Analytics
 • Querying and Analyzing Log Analytics Data

Azure Resource Manager

In this module, you will learn about how resources are organized into resource groups and how ARM templates are used to deploy those resources. This module introduces the concepts and then they are applied in the other courses.

 • ARM templates
 • Resource Groups

Azure Tips, Tricks, and Tools

This last module is provided to help you get the most from your administrative tools. This include the Azure Portal, Cloud Shell, Azure CLI, Azure PowerShell, and Resource Explorer.

 • Azure Portal
 • Azure Tools and Environment

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-100T01

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com