Azure Infrastructure - Deploying and Managing Virtual Machines

På denna kurs lär du dig skapa och hantera virtuella maskiner i infrastruktur baserad på Microsoft Azure som IaaS-plattform. Vi tittar även på att arbeta infrastrukturen för virtualisering on-premise på ett sätt som förbereder för flytten till molnet.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans täcker ett antal centrala aspekter på en helt eller delvis Azure-baserad infrastruktur.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@addskills.com eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Om kursen

This course teaches IT Professionals how to create and manage virtual machines as part of an Infrastructure as a Service (IaaS) computing infrastructure. Students learn how to assess their on-premises environment for virtual machine readiness in preparation for moving resources to the cloud, including sizing, pricing, and design considerations.

Students also learn how to create and deploy virtual machines in Azure, using the Azure portal, PowerShell, and ARM templates. The course includes instruction on deploying custom images and Linux virtual machines. Students also learn how to configure the networking and storage components of virtual machines. Deploying highly available virtual machines is critical in the light of planned and unplanned events, and students learn how to use availability sets to ensure that virtual machine resources are available during downtime. Students also learn how to use extensions and Desired State Configuration (DSC) for post deployment automation and configuration tasks.

Finally, students learn how to perform virtual machine backups, and to use Azure’s monitoring capabilities to collect, view, and analyze virtual machine diagnostic and log data.

Audience profile

This course is for Azure Administrators. Azure Administrators manage the cloud services that span storage, networking, and compute cloud capabilities, with a deep understanding of each service across the full IT lifecycle. They take end-user requests for new cloud applications and make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor and adjust as appropriate. This role requires communicating and coordinating with vendors.  Azure Administrators use the Azure Portal and as they become more proficient they use PowerShell and the Command Line Interface.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Explain virtual machine usage cases, storage options, pricing, operating systems, networking capabilities, and general planning considerations.
 • Create Windows virtual machines in the Azure Portal, with Azure PowerShell, or using ARM Templates.
 • Deploy custom server images and Linux virtual machines.
 • Configure virtual machine networking and storage options.
 • Implement virtual machine high availability, scalability, and custom scripts extensions.
 • Backup, restore, and monitor virtual machines.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i hantering av Azure-tjänster, motsvarande vår kurs Azure Infrastructure - Managing Subscriptions and Resources. Du behöver även grundkunskaper i Windows-baserade operativsystem och nätverk, samt vara bekant med nyckelkomponenterna inom modern infrastruktur såsom virtualisering, molninfrastruktur och lagringsstrukturer.

Ämnesområden

Overview of Azure Machines

In this module, you’ll will be introduced to Azure virtual machines. What are virtual machines and what operating systems are supported? How can you determine if your existing virtual machines can be supported in Azure? What pricing and sizing options are available?

 • Azure Virtual Machines Overview
 • Planning Considerations

Creating Virtual Machines

In this module, you will learn how to create and configure Windows virtual machines. You will practice in the Azure portal, in Azure PowerShell, and with ARM templates.

 • Overview of the Virtual Machine Creation Overview
 • Creating Virtual Machines in the Azure Portal
 • Creating Virtual Machines (PowerShell)
 • Creating Virtual Machines using ARM Templates

Deploying Virtual Machine Images

In this module, you will learn how to create custom virtual machines in Azure. For example, deploying a server image that is in your on-premises datacenter. You will also learn how to create and connect to Linux virtual machines.

 • Deploying Custom Images
 • Deploying Linux Virtual Machines

Configuring Virtual Machines

In this module, you will learn about the two main configuration areas for virtual machines: networking and storage. In the networking lesson, we will cover IP addressing, network interfaces, and network security groups. In the storage lesson, we will cover virtual machine disks, managed disks, attaching/detaching disks, and uploading disks.

 • Overview of Virtual Machine Configuration
 • Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Storage

Configuring Availability and Extensibility

In this module, you will learn how to keep your virtual machines highly available with update and fault domains, and availability sets. You will also learn how to use scale sets to increase and decrease the number of the virtual machines as the workload changes. Lastly, virtual machines can be extended through custom scripts and Desired State Configuration.

 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Scalability
 • Applying Virtual Machine Extensions

Managing and Monitoring Virtual Machines

In this module, you will learn the very important tasks of backing up your virtual machines and monitoring their overall health. You will practice backing up and restoring virtual machines. You will learn about monitoring, diagnostics, and Azure Advisor.

 • Backup and Restore
 • Monitoring Virtual Machines

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-100T03

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com