Microsoft Azure och virtualisering - Kurser och utbildning

Här hittar du våra utbildningar inom Microsofts verktyg och plattformar för molnteknik och virtualisering. Gå kurs inom allt från Azure - såväl systemutveckling som arkitektur och administration av infrastruktur - till virtualisering med Hyper-V, App-V och Virtual Machine Manager (VMM) samt privata molnlösningar med Azure Stack och Private Cloud.

Office 365 Core, Essentials and Mastering

Addskills Cornerstone Group har tillsammans med en av Sveriges främsta experter tagit fram en O365-kurs som tar din karriär till nästa nivå!

Skräddarsy din utbildning!
Vi har tagit fram 5 kursdagar där varje dag är fristående och unik:

Kurser inom Azure och virtualisering

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

33950 kr

Kod: M20533mod

Datum: 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, fler

Denna kurs riktar sig till IT-personal som har arbetat med On Premise-baserade IT-miljöer med AD DS, virtualiseringsteknologier såsom Hyper-V eller VMM samt applikationsutveckling, och som ska rulla ut hela eller delar av en infrastruktur i Azure. Läs mer

Stockholm 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december
Göteborg 17 september, 8 oktober, 8 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 26 november, 26 november, 17 december
Malmö 17 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december, 17 december
Linköping 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 8 oktober, 5 november, 6 december, 28 januari

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 8 oktober, 5 november, 6 december, 28 januari
Göteborg 8 oktober, 8 oktober, 5 november, 6 december, 6 december, 28 januari
Malmö 8 oktober, 5 november, 5 november, 6 december, 28 januari
Linköping 8 oktober, 5 november, 6 december, 28 januari

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

26950 kr

Kod: M20694mod

Datum: 15 oktober, 10 december

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Läs mer

Stockholm 15 oktober, 10 december
Göteborg 15 oktober, 15 oktober, 10 december
Malmö 15 oktober, 10 december, 10 december
Linköping 15 oktober, 10 december

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

26450 kr

Kod: M10992

Datum: 15 oktober, 10 december

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 15 oktober, 10 december
Göteborg 15 oktober, 15 oktober, 10 december
Malmö 15 oktober, 10 december, 10 december
Linköping 15 oktober, 10 december

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19950 kr

Kod: M10993

Datum: 18 oktober, 13 december

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 18 oktober, 13 december
Göteborg 18 oktober, 18 oktober, 13 december
Malmö 18 oktober, 13 december, 13 december
Linköping 18 oktober, 13 december

Architecting Microsoft Azure Solutions

5 dagar

36950 kr

Kod: M20535

Datum: 1 oktober, 3 december

Den här kursen vänder sig till arkitekter, utvecklare och IT-tekniker med erfarenhet av att bygga infrastruktur och applikationer på Azure-plattformen. Kursens fokus ligger på arkitekturella jämförelser mellan olika tjänster och tekniska vägval som måste göras för att implementera väldesignade lösningar. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 3 december
Göteborg 1 oktober, 1 oktober, 3 december
Malmö 1 oktober, 3 december
Linköping 1 oktober, 3 december

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

36950 kr

Kod: M20745

Datum: 3 september, 3 december

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 3 september, 3 december
Göteborg 3 september, 3 december
Malmö 3 september, 3 december, 3 december
Linköping 3 september, 3 december

Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 10 september, 19 november

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 10 september, 19 november
Göteborg 10 september, 19 november
Malmö 10 september, 19 november
Linköping 10 september, 19 november

Microsoft Azure Stack - Configuring and Operating a Hybrid Cloud

5 dagar

36950 kr

Kod: M20537

Datum: 10 september, 5 november

Denna Azure Stack-kurs ger dig som tjänsteadministratör, devops eller molnarkitekt den utbildning du behöver för att få upp en Azure Stack-baserad infrastruktur-lösning i ett lokalt datacenter, samt konfigurera denna korrekt. Läs mer

Malmö 10 september, 5 november
Stockholm 5 november
Göteborg 5 november, 5 november
Linköping 5 november

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A311

Datum: 23 april, 28 maj

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 is an intensive five-day course that teaches students how to develop and deploy custom software solutions to the Microsoft cloud using Microsoft Azure, Office 365 and SharePoint Online. The course examines developing with Microsoft Azure services, extending SharePoint Online and leveraging the authentication services provided through Azure Active Directory. Along the way. students will be exposed to cutting edge topics such as programming with the Microsoft Graph API and developing client-side web parts using the SharePoint Framework. Läs mer

Stockholm 23 april
Göteborg 23 april, 28 maj
Malmö 23 april
Linköping 23 april

Developing Microsoft Azure Solutions

5 dagar

33950 kr

Kod: M20532

Datum: 5 november

Den här utbildningens fokus ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i Azure. Under kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP.NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet. Läs mer

Stockholm 5 november
Göteborg 5 november, 5 november
Malmö 5 november
Linköping 5 november

Provisioning a SQL Database on Azure Nyhet

2 dagar

19450 kr

Kod: M20765-2

Datum: 5 juli

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som vill lära sig att utnyttja Azure för driften av SQL Server. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 5 juli
Göteborg 5 juli
Malmö 5 juli
Linköping 5 juli

Microsoft App-V - Application Virtualization

3 dagar

28950 kr

Kod: CQ-APP

Datum: 8 oktober

Denna kurs ger dig en djupgående genomgång av applikationsvirtualisering, med fokus på att bereda applikationspaket för virtualisering, s.k. Sequencing. Applikationsvirtualisering är ett utmärkt sätt att förse användare med de applikationer de behöver, när de behöver det och på den dator de för stunden arbetar. Läs mer

Stockholm 8 oktober
Göteborg 8 oktober
Malmö 8 oktober
Linköping 8 oktober

Azure Academy Part 1 - Azure Design Patterns and Application Hosting

2 dagar

19950 kr

Kod: A301

Datum: 8 oktober

The emergence of Cloud Computing has created a paradigm-shift in software development. It enables new projects to rapidly evolve from concept to production, and existing systems to be enhanced and extended into hybrid applications. The Microsoft Azure platform provides a broad range of services that are constantly evolving, and are rapidly becoming a vital part of today s development and operations. Läs mer

Stockholm 8 oktober
Göteborg 8 oktober
Malmö 8 oktober
Linköping 8 oktober

Azure Academy Part 2 – Data Storage, Messaging Services and IoT

2 dagar

19950 kr

Kod: A302

Datum: 15 oktober

The emergence of Cloud Computing has created a paradigm-shift in software development. It enables new projects to rapidly evolve from concept to production, and existing systems to be enhanced and extended into hybrid applications. The Microsoft Azure platform provides a broad range of services that are constantly evolving, and are rapidly becoming a vital part of today s development and operations. Läs mer

Stockholm 15 oktober
Göteborg 15 oktober
Malmö 15 oktober
Linköping 15 oktober

Azure Academy Part 3 – Compute Services and DevOps Services

2 dagar

19950 kr

Kod: A303

Datum: 22 oktober

The emergence of Cloud Computing has created a paradigm-shift in software development. It enables new projects to rapidly evolve from concept to production, and existing systems to be enhanced and extended into hybrid applications. The Microsoft Azure platform provides a broad range of services that are constantly evolving, and are rapidly becoming a vital part of today s development and operations. Läs mer

Stockholm 22 oktober
Göteborg 22 oktober
Malmö 22 oktober
Linköping 22 oktober

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

36950 kr

Kod: M20487

Datum: 12 november

Denna kurs riktar sig till .NET-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen behandlar utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 12 november
Göteborg 12 november
Malmö 12 november
Linköping 12 november

Microsoft Cloud Workshop: Microservices Architecture (Infrastructure Edition)

1 dag

10950 kr

Kod: M40507-1

Datum: Kursen hålls på begäran

Implement an architecture for an online concert ticket vendor to handle spikes in traffic built on top of Service Fabric and apply smooth updates or roll back failing updates. Add user registration and login capabilities, using Azure Active Directory B2C. Ensure your architecture can handle unexpected traffic spikes through load testing and partition monitoring. Läs mer

Microsoft Cloud Workshop: Internet of Things

1 dagar

10950 kr

Kod: M40505

Datum: Kursen hålls på begäran

Implement an end-to-end solution simulating high velocity data emitted from smart meters and analyzed in Azure. Create a lambda architecture, filtering a subset of the telemetry data for real-time visualization on the hot path, and storing all of the data in long-term storage for the cold path. Läs mer

Microsoft Cloud Workshop: Building a Resilient IaaS Architecture

1 dagar

10950 kr

Kod: M40513

Datum: Kursen hålls på begäran

Evaluate a large organization s current infrastructure deployments in Azure and identify single points of failure. Attention will be given to making the customer s current deployments more resillient and communicating best practices to ensure future deployments will follow best practices. Läs mer