Microsoft Azure och virtualisering - Kurser och utbildning

Här hittar du våra utbildningar inom Microsofts verktyg och plattformar för molnteknik och virtualisering. Gå kurs inom allt från Azure - såväl systemutveckling som arkitektur och administration av infrastruktur - till virtualisering med Hyper-V, App-V och Virtual Machine Manager (VMM) samt privata molnlösningar med Azure Stack och Private Cloud.

Office 365 Core, Essentials and Mastering

Addskills Cornerstone Group har tillsammans med en av Sveriges främsta experter tagit fram en O365-kurs som tar din karriär till nästa nivå!

Skräddarsy din utbildning!
Vi har tagit fram 5 kursdagar där varje dag är fristående och unik:

Kurser inom Azure och virtualisering

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Azure Infrastructure - Managing Subscriptions and Resources Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T01

Datum: 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli

Kom igång med att förstå och hantera grunderna i Azure som teknikplattform på en dag. På denna kurs lär du dig att hantera Azure-abonnemang och tjänster med tillgänglighet, policies och kravefterlevnad, samt även hur du kartlägger och beräknar förväntad belastning och kostnader. Du lär dig också hur molnresurser hanteras i Azure via såväl användar- som gruppkonton. Läs mer

Stockholm 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli
Malmö 4 mars, 8 april, 20 maj, 20 maj, 1 juli
Linköping 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli
Göteborg 4 mars, 8 april, 8 april, 20 maj, 1 juli, 1 juli

Azure Infrastructure - Implementing and Managing Storage Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T02

Datum: 5 mars, 9 april, 21 maj, 2 juli

På denna kurs lär du dig implementera lösningar för lagring i Azure för ett flertal olika behovsscenarion. Lär dig om Storage Explorer, olika storage-konton och tjänster samt grundläggande datareplikering och lagringstyper. Läs mer

Stockholm 5 mars, 9 april, 21 maj, 2 juli
Umeå 5 mars, 9 april, 21 maj, 2 juli
Göteborg 5 mars, 9 april, 9 april, 21 maj, 2 juli, 2 juli
Malmö 5 mars, 9 april, 21 maj, 21 maj, 2 juli

Azure Infrastructure - Deploying and Managing Virtual Machines Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T03

Datum: 6 mars, 10 april, 22 maj, 3 juli

På denna kurs lär du dig skapa och hantera virtuella maskiner i infrastruktur baserad på Microsoft Azure som IaaS-plattform. Vi tittar även på att arbeta infrastrukturen för virtualisering on-premise på ett sätt som förbereder för flytten till molnet. Läs mer

Stockholm 6 mars, 10 april, 22 maj, 3 juli
Malmö 6 mars, 10 april, 22 maj, 22 maj, 3 juli
Linköping 6 mars, 10 april, 22 maj, 3 juli
Göteborg 6 mars, 10 april, 10 april, 22 maj, 3 juli, 3 juli

Azure Infrastructure - Configure and Manage Virtual Networks Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T04

Datum: 7 mars, 11 april, 23 maj, 4 juli

På denna kurs lär du dig sätta upp, konfigurera och hantera virtuella nätverk VNet i Microsoft Azure. Läs mer

Stockholm 7 mars, 11 april, 23 maj, 4 juli
Umeå 7 mars, 11 april, 23 maj, 4 juli
Göteborg 7 mars, 11 april, 11 april, 23 maj, 4 juli, 4 juli
Malmö 7 mars, 11 april, 23 maj, 23 maj, 4 juli

Azure Infrastructure - Manage Identities Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T05

Datum: 8 mars, 12 april, 24 maj, 5 juli

På denna kurs lär du dig använda Azure Active Directory Azure AD till att ge kunder och medarbetare enkel tillgång till en molnbaserad katalog- och identitetsstruktur som kan spänna över flera sk tenants. Vi tittar även på uppsättning av arbetsbesparande tjänster såsom exempelvis self-service password reset och password writeback samt integration med andra kataloginstanser såsom on-premise AD och Office 365. Läs mer

Stockholm 8 mars, 12 april, 24 maj, 5 juli
Malmö 8 mars, 12 april, 24 maj, 24 maj, 5 juli
Linköping 8 mars, 12 april, 24 maj, 5 juli
Göteborg 8 mars, 12 april, 12 april, 24 maj, 5 juli, 5 juli

Azure Infrastructure and Deployment - Alla fem dagarna Nyhet

5 dagar

35950 kr

Kod: MAZ-100T

Datum: 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli

På fem dagar lär du dig grunderna i att hantera en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering. Läs mer

Stockholm 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli
Umeå 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli
Malmö 4 mars, 8 april, 20 maj, 20 maj, 1 juli
Linköping 4 mars, 8 april, 20 maj, 1 juli

Microsoft Azure - Introduction for IT Professionals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 18 mars, 2 maj, 3 juni

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Göteborg 18 mars, 18 mars, 2 maj, 3 juni, 3 juni
Malmö 18 mars, 2 maj, 2 maj, 3 juni
Stockholm 18 mars, 2 maj, 3 juni
Linköping 18 mars, 2 maj, 3 juni

Azure Architect Technologies – Developing for the Cloud Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T06

Datum: 15 mars, 10 maj, 12 juli, 23 augusti

Den här kursen behandlar meddelandebaserad integrationsarkitektur, asynkrona system, autoscaling och lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services. Läs mer

Göteborg 15 mars, 10 maj, 12 juli, 23 augusti
Stockholm 10 maj, 12 juli, 23 augusti
Linköping 10 maj, 12 juli, 23 augusti
Malmö 10 maj, 12 juli, 23 augusti

Azure Architect Technologies - Deploying and Configuring Infrastructure Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T01

Datum: 11 mars, 6 maj, 8 juli, 19 augusti

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om lagring, hantering av virtuella maskiner, virtuella nätverk och identiteter. Läs mer

Stockholm 6 maj, 8 juli, 19 augusti
Göteborg 11 mars, 6 maj, 8 juli, 19 augusti
Linköping 6 maj, 8 juli, 19 augusti
Malmö 6 maj, 8 juli, 19 augusti

Azure Architect Technologies - Implementing Workloads and Security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T02

Datum: 7 maj, 9 juli, 20 augusti

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om servermigrering, applikationstjänster, virtuella nätverk och identitetshantering i Azure. Läs mer

Stockholm 7 maj, 9 juli, 20 augusti
Umeå 7 maj, 9 juli, 20 augusti
Malmö 7 maj, 9 juli, 20 augusti
Linköping 7 maj, 9 juli, 20 augusti

Azure Integration and Security - Implement and Manage Application Services Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-101T02

Datum: 27 mars, 24 april, 18 juni

På denna kurs lär du dig sköta och upprätthålla infrastrukturen för de huvudsakliga webbappar och tjänster som utvecklare bygger och driftsätter. Läs mer

Stockholm 27 mars, 24 april, 18 juni
Göteborg 27 mars, 24 april, 18 juni, 18 juni
Malmö 24 april, 24 april, 18 juni
Linköping 24 april, 18 juni

Azure Integration and Security - Migrate Servers to Azure Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-101T01

Datum: 26 mars, 23 april, 17 juni

På denna kurs lär du dig kartlägga, utvärdera, planera och genomföra en migration av resurser och strukturer i en on-premise-infrastruktur till Azure. Vi går även igenom förarbetet och de verktyg du behöver behärska för att migreringen skall flyta så smidigt som möjligt. Läs mer

Stockholm 26 mars, 23 april, 17 juni
Göteborg 26 mars, 23 april, 17 juni, 17 juni
Malmö 23 april, 23 april, 17 juni
Linköping 23 april, 17 juni

Azure Integration and Security - Alla fyra dagarna Nyhet

4 dagar

31950 kr

Kod: MAZ-101T

Datum: 26 mars, 23 april, 17 juni

Kursen bygger vidare på din kunskapsbas i Azure-baserad infrastruktur med mer avancerade aspekter, såsom migrering från on-premise-miljöer och implementation av applikationstjänster samt mer avancerad nätverksvirtualisering och säkerhet. Läs mer

Stockholm 26 mars, 23 april, 17 juni
Göteborg 26 mars, 23 april, 17 juni, 17 juni
Malmö 23 april, 23 april, 17 juni
Linköping 23 april, 17 juni

Azure Integration and Security - Secure Identities Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-101T04

Datum: 29 mars, 26 april, 20 juni

Denna kurs ger dig en övergripande insikt och förståelse för de mekanismer och utmaningar en organisation behöver hantera för att hålla en modern IT-miljö säker. Kursen introducerar tre grundpelare i försvaret mot attacker - Role-Based Access Control RBAC , Multi-Factor Authentication MFA och Privileged Identity Management PIM . Läs mer

Stockholm 29 mars, 26 april, 20 juni
Göteborg 29 mars, 26 april, 20 juni, 20 juni
Malmö 26 april, 26 april, 20 juni
Linköping 26 april, 20 juni

Microsoft Azure - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-900T01

Datum: 28 mars, 27 maj

Denna kurs ger grundläggande kunskap om molntjänster och hur sådana tillhandahålls med Microsoft Azure. Den introducerar till allmänna cloud computing-koncept samt typiska modeller och tjänster som Public, Private och Hybrid Cloud samt Infrastructure-as-a-Service IaaS , Platform-as-a-Service PaaS och Softwarwe-as-a-service SaaS . Läs mer

Malmö 28 mars, 27 maj, 27 maj
Göteborg 28 mars, 28 mars, 27 maj
Stockholm 28 mars, 27 maj
Umeå 28 mars, 27 maj

Azure Integration and Security - Implement Advanced Virtual Networking Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-101T03

Datum: 28 mars, 25 april, 19 juni

På denna kurs lär du dig implementera och konfigurera olika varianter av trafikdistribution i en Azure-infrastruktur. Här ingår exempelvis Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager och Azure Application Gateway. Läs mer

Stockholm 28 mars, 25 april, 19 juni
Umeå 25 april, 19 juni
Malmö 25 april, 25 april, 19 juni
Linköping 25 april, 19 juni

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

36950 kr

Kod: M20745

Datum: 1 april, 1 juli

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 1 april, 1 juli
Malmö 1 april, 1 juli
Umeå 1 april, 1 juli
Linköping 1 april, 1 juli

Azure Developer Advanced - Develop for a high-performance Cloud Model Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T01

Datum: 18 mars, 10 juni

Under den här kursen lär du dig att utveckla lösningar med hög prestanda. Du lär dig bemästra asynkron programmering, autoscaling, long-running tasks och distribuerade transaktioner. Läs mer

Stockholm 18 mars, 10 juni
Umeå 18 mars, 10 juni
Malmö 18 mars, 10 juni
Linköping 18 mars, 10 juni

Azure Developer Advanced - Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MAZ-201T03

Datum: 20 mars, 12 juni

Lär dig hur du bygger lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services, såsom Computer Vision, QnA Maker och natural language processing. Du lär dig också hur du skapar bottar med Bot Framework och Azure-portalen. Kursen täcker också IoT, med Azure Time Series Insights, Stream Analytics och IoT Hub. Läs mer

Stockholm 20 mars, 12 juni
Umeå 20 mars, 12 juni
Malmö 20 mars, 12 juni
Linköping 20 mars, 12 juni

Azure Developer Advanced - Integration Solutions Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T02

Datum: 19 mars, 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du integrerar och hanterar API:er med API Management service och hur du konfigurerar en meddelandebaserad integrationsarkitektur. Läs mer

Stockholm 19 mars, 11 juni
Göteborg 19 mars, 11 juni
Linköping 19 mars, 11 juni
Malmö 19 mars, 11 juni